51 spelers 1e nationale en Patro trekken naar BAS na stopzetting competitie

  Patro Eisden beschouwt zichzelf niet als een amateurclub.

  51 profvoetballers uit 1e nationale en Patro Eisden stappen naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Ze voelen zich na de stopzetting van de competitie gediscrimineerd tegenover hun collega's in 1A en 1B. 

  Heel wat clubs uit 1e nationale zijn naar eigen zeggen een profclub, onder meer omdat ze met profvoetballers werken. Toch worden ze over dezelfde kam geschoren als de amateurclubs. Dat betekent: geen voetbal dit seizoen.

   

  Een streep door de rekening van een aantal amateurclubs in eerste nationale, die hun zinnen hadden gezet op promotie naar 1B. Patro Eisden en 51 profvoetballers uit eerste nationale hebben nu een advocaat in de arm genomen om dit aan te vechten.

   

  Ze eisen dat de Belgische voetbalbond (KBVB) de competitie integraal laat hervatten of op zijn minst een minicompetitie inricht opdat de voetballers hun job kunnen uitoefenen. Om dit af te dwingen stappen ze naar het BAS.

  "KBVB begaat inbreuk op haar verplichtingen"

  "We zijn van oordeel dat de KBVB een inbreuk begaat op haar verplichting tot het inrichten van een competitie in eerste nationale", klinkt het in een communiqué. "De KBVB meent te kunnen steunen op het ministerieel besluit." 

   

  Maar de visie van de KBVB druist volgens advocaat Walter Van Steenbrugge in tegen de bepalingen van het ministerieel besluit. "Ze is bovendien discriminatoir. Zo kunnen de vertegenwoordigde sportbeoefenaars bezwaarlijk als amateurs worden beschouwd."

   

  Er is nog geen datum van behandeling voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vastgelegd. Volgens Pierre François, CEO van de Pro League, zal het verzet weinig kans hebben op slagen.