Volley Vlaanderen: "We behouden onverminderd het vertrouwen in Gert Vande Broek"

  Gert Vande Broek ligt onder vuur.

  Het Canvas-programma "De prijs van de winnaar" zindert na in het Belgische volleybal. Ex-speelsters van de Yellow Tigers beschuldigen bondscoach Gert Vande Broek van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. Volley Vlaanderen heeft in de vooravond nogmaals het vertrouwen uitgesproken in de coach van de Belgische volleybalvrouwen.

  "Volley Vlaanderen betreurt de manier waarop in het Canvasprogramma "De
  prijs van de winnaar" aan de hand van getuigenissen van oud-speelsters een
  negatief en uiterst eenzijdig beeld wordt geschetst van Gert Vande Broek, sinds
  2008 onafgebroken coach van de nationale vrouwenploeg, de Yellow Tigers", lezen we in het persbericht.

   

  "Vanaf dag één van zijn aanstelling - nu 13 jaar geleden -  is zijn inzet om de opleiding van jonge spelers en speelsters in de Topsportschool naar een hoger niveau te brengen onmiskenbaar geweest. Vandaag stellen we vast dat het opleidingsniveau er op tactisch, fysiek en mentaal vlak substantieel op vooruit is gegaan."

   

  "Het aandeel van Vande Broek kan daarin onmogelijk overschat worden. Ook voor de federatie heeft hij als bondscoach zowel voor als achter de schermen vooruitstrevend werk verricht. De resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich."

   

  "Topsporters en hun coaches maken samen vaak deel uit van een langdurig traject. Dat onderweg soms extreme emoties de overhand kunnen nemen mag duidelijk zijn. Momenten van hoogspanning zorgen voor tranen van geluk, maar leiden bij momenten ook tot harde woorden."

  "Hij heeft nooit de intentie gehad om iemand persoonlijk te raken"

  Volley Vlaanderen schrijft dat het Gert Vande Broek om toelichting en context heeft gevraagd. 

   

  "Na dat gesprek is de federatie ervan overtuigd dat Vande Broek te allen tijde een ontwikkelingsklimaat heeft nagestreefd, waarbinnen speelsters zowel individueel als in ploegverband optimaal kunnen presteren en excelleren en dat hij in dit proces nooit de intentie gehad heeft om iemand persoonlijk te raken." 

   

  "In dat verband vindt Volley Vlaanderen het jammer dat betrokken speelsters op geen enkel ogenblik of evaluatiemoment melding hebben gemaakt van de uitspraken
  of incidenten waarvan sprake in de uitzending."

   

  "De federatie heeft daarvoor duidelijke procedures in het leven geroepen, net om de integriteit van elk lid van de federatie te vrijwaren. Wij zullen deze procedures eerstdaags nogmaals helder communiceren naar al onze leden, met duidelijke richtlijnen over wie de aanspreekpunten zijn voor welke problematiek."

   

  "Ook Gert Vande Broek wenst te benadrukken dat elke speelster en elk staflid bij hem terecht kan voor individuele feedback op welk vlak dan ook, in beide richtingen."

  Volley Vlaanderen vindt het jammer dat betrokken speelsters op geen enkel ogenblik of evaluatiemoment melding hebben gemaakt van de uitspraken
  of incidenten waarvan sprake in de uitzending.

  "We hopen nog vele jaren op zijn expertise te mogen rekenen"

  "De federatie behoudt onverminderd en blijvend het vertrouwen in Gert Vande Broek", rondt Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen, af. 

   

  "De manier waarop hij zijn academische kennis over coaching en ervaring op het veld
  verenigt is uniek in België, en we hopen nog vele jaren op zijn expertise te mogen rekenen."

   

  "Het feit dat de makers van “De prijs van de winnaar” er bewust voor gekozen hebben om die expertise en ervaring niet aan bod te laten komen en Gert Vande Broek niet als volwaardige stem op te nemen in het programma maar hem pas enkele dagen voor uitzending op de hoogte te brengen van het bestaan ervan, lijkt ons een gemiste kans."