Commissie geeft RSCA licentie: "Rol Vandenhaute uitgeklaard"

  Wouter Vandenhaute (m) is extern adviseur van CEO Karel Van Eetvelt (r) bij Anderlecht.

  Er stonden wat vraagtekens achter de licentie voor Anderlecht, maar die is binnen. Sommigen vinden dat er een belangenconflict is met extern adviseur Wouter Vandenhaute als mede-eigenaar van een sportmanagementbedrijf. En RSCA-preses Marc Coucke is eigenaar van een tribune in Oostende, dat hem nog een pak achterstallige huur moet.

  KV Oostende liet al verstaan in beroep te gaan bij het BAS. Volgens KVO staat Coucke een deal met de Amerikaanse investeerder PMG in de weg. De kustploeg beticht de RSCA-preses van belangenvermenging en valt daarom ook de licentie van RSC Anderlecht aan met een tweede arbitrageprocedure bij het BAS.

   

  Onder meer Waasland-Beveren stelde zich vragen bij de rol van de nieuwe extern adviseur Wouter Vandenhaute, die ook eigenaar is van het sportmanagementbedrijf Let's Play. Iemand met die functie mag geen juridisch persoon zijn bij een voetbalclub, volgens Waasland-Beveren was dat met Vandenhaute het geval.

  Hoe redeneerde Licentiecommissie over Anderlecht?

  Alle lonen en betalingen volgens de arbeidscontracten uit heden en verleden zijn betaald, op enkele toegestane gevallen na. Zo wordt met ex-spelers Matz Sels en Lukasz Teodorczyk nog een vergelijk gezocht over een dispuut. Maar die staan niet in de weg van een licentie, luidt het in een uitvoerige beslissingsvorming.

   

  Qua RSZ, groepsverzekering en arbeidsongevallenverzekering is alles in orde, net als voor de taksen en belastingen. Er zijn ook geen bondsschulden.

   

  De Licentiecommissie wijdt een paragraaf aan Vandenhaute. "Er is een verklaring van de club ondertekend door de voorzitter en de CEO die stelt dat er geen enkele contractuele relatie bestaat tussen de club en meneer Vandenhaute; dat meneer Vandenhaute enkel externe adviezen verleent aan de club en dat uitsluitend op de specifieke vraag van voorzitter of CEO; dat de adviezen niet over de transferpolitiek van de club handelen en in geen enkel geval bindend zijn; dat hij in geen enkel orgaan van de club zetelt en op geen enkele manier een grote invloed uitoefent op de club."

   

  Als zodanig ziet de Licentiecommissie geen inbreuk op bondsartikel P407.2 over belangenconflict en integriteit van de competitie.

   

  De Licentiecommissie is zich ook bewust van de lastige financiële situatie van Anderlecht, maar stelt op basis van de voorgelegde documenten en afspraken vast dat de continuïteit voor het seizoen 2020-2021 gegarandeerd is. "Gegeven al het bovenstaande verlenen we de licentie voor 1A en 1B aan Anderlecht." Over de rol van Marc Coucke in het Oostende-verhaal wordt met geen woord gerept.

  Er is een verklaring van de club ondertekend door de voorzitter en de CEO die stelt dat er geen enkele contractuele relatie bestaat tussen de club en meneer Vandenhaute.

  Licentiecommissie