Waasland-Beveren: "AV was niet reglementair", Pro League: "Toch wel"

  Kan Waasland-Beveren zijn hachje alsnog redden?

  Waasland-Beveren heeft een brief naar de Pro League gestuurd, omdat het vindt dat het onterecht naar 1B wordt teruggezet. Volgens de Waaslanders was de Algemene Vergadering waar dat gestemd werd niet volgens de statuten. De Pro League ontkent dat bij monde van CEO Pierre François.

  Zoals te verwachten viel, legt Waasland-Beveren zich niet zonder slag of stoot neer bij de degradatie naar 1B. "Volgens de regels van de Pro League kun je als club vragen om een bemiddeling als er een conflict is met de Pro League zelf", zegt Tom Rombouts, de advocaat van Waasland-Beveren. "Die brief hebben we dinsdag verstuurd."

   

  "Als blijkt dat die bemiddeling geen soelaas biedt, starten we een procedure op bij het BAS. Daarna is er nog een eventuele vernietiging voor de rechtbank van eerste aanleg mogelijk, maar dat is toekomstmuziek."

   

  Waasland-Beveren vraagt in eerste instantie om bemiddeling "omdat het de andere clubs wil uitleggen waarom zij vinden dat de beslissing die werd genomen ongeldig is".

   

  "Volgens ons heeft de Pro League haar eigen statuten niet nageleefd. Zo moet je 8 kalenderdagen voor de vergadering de clubs uitnodigen. Nu was dat 4 dagen op voorhand én werd de agenda de dag zelf nog tot 2 keer toe aangepast. Dat is niet ernstig. Dat was een van de belangrijkste vergaderingen uit het bestaan van de Pro League."

   

  "Die vergadering is dus niet rechtsgeldig bijeengekomen en bijgevolg is die beslissing zelf ook niet rechtsgeldig."

   

  Waasland-Beveren was zelf voorstander van een competitie met 18, "al was de annulatie van de competitie wellicht het meest correct geweest. Er zijn immers 2 precedenten: in 1939-1940 en in 1944-1945. In die seizoenen was er geen kampioen en geen daler. Maar dat soort argumenten willen we graag voorleggen aan onze collega's en daar kregen we op de Algemene Vergadering geen kans toe."

  Pierre François: "We kunnen niet alle clubs weer samenroepen"

  Pierre François, de CEO van de Pro League, respecteert de stappen die Waasland-Beveren onderneemt, maar hij is niet hoopvol voor hun kansen binnen de Pro League zelf. 

   

  "We hebben 23 clubs moeten samenbrengen voor die Algemene Vergadering. We kunnen die niet allemaal weer samenroepen om alles opnieuw te behandelen."

   

  François wijst erop dat de huidige beslissing werd gedragen door "de hoogst mogelijke meerderheid volgens de statuten", namelijk 85%. "Er bestond geen goeie oplossing, maar we zijn gegaan voor de meest sportieve."

   

  Dat de vergadering niet reglementair zou zijn geweest, betwist François. "De Algemene Vergadering van 15 mei was eigenlijk een voortzetting van de vergadering van 27 april. Het is dus zeker niet zo dat de clubs 4 uur op voorhand zijn opgeroepen. Het was een lastige beslissing, maar ik denk een reglementaire."