• home
 • video
 • pas verschenen
 • win!
 • quiz & opvallend

  Trainer reageert: "Lasterlijke aantijgingen van Ann Simons en Niki Heylen"

  Ex-judoka Ann Simons deed vorige week een getuigenis.

  Video player inladen ...
  0 / 0
  De judocoach die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gereageerd. De coach werd de voorbije week onder vuur genomen door ex-judoka's Ann Simons en Niki Heylen.

  Hieronder volgt zijn integrale reactie:

  Los van mijn functie als bondscoach en los van de Judofederatie, wil ik in persoonlijke naam volgende verklaring afleggen.

  Sedert vrijdag verschijnen er in de pers een boel aantijgingen van allerlei soort waarbij vanalles op één hoop wordt gesmeten.

  Enige manier om hier klaarheid in te scheppen en mezelf te verdedigen tegen deze verdachtmakingen bestaat eruit de feiten op een rijtje te zetten, feiten waarvan diverse en vele getuigen bestaan.

  1. Ik heb nooit enige grensoverschrijdende handelingen gesteld zoals onaangepaste aanrakingen of atleten op de schoot nemen.
  2. Ik heb nooit dergelijke gedragingen van trainers onder mijn verantwoordelijkheid geduld, nog en ik heb nooit een klacht in die zin ontvangen vanwege een atleet, niet in persoon, niet als verantwoordelijke in de Judofederatie.
  3. Ik kan dus ook nooit atleten geschorst hebben wegens die klachten zoals ten onrechte beweerd wordt in interviews in de Standaard.
  4. Ik ben zelf na een niet-selectie van Niki Heylen door de sportcommissie, om sporttechnische redenen door haar op de website van de VJF beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en chats met atleten. Hiertegen heb ik klacht ingediend bij de Politie van Merksem waarna de laster gestopt is.
  5. De verhalen van strakke kleding voor conditietrainingen onder leiding van onze conditietrainers kloppen, maar dit is om strikt technische redenen ( houding van het lichaam) en niet om redenen aangehaald in de kranten. Deze regelgeving is ook van toepassing in andere sportfederaties.
  6. Ik heb nooit deelgenomen aan zogenaamde "wilde feesten", ‘’zuippartijen", "gemengde saunafestijnen".
  7. Het enige dat mij kan verweten worden is dat ik inderdaad ooit eens in groep gelachen heb met dubbelzinnige opmerkingen van een bende uitgelaten sporters tijdens een trainingskamp. Hierbij werden echter nooit individuen geviseerd, laat staan aangevallen.
   Het is mijn indruk dat de klacht van Ann Simons die daarbij ook aanwezig was zich vooral op dit laatste toespitst. Ik moet er wel bij vermelden dat Ann op dat ogenblik al 25 jaar was.
  8. Ik neem tenslotte de verdediging van de Judofederatie op mij: tijdens de periodes waarin ik een verantwoordelijke functie uitoefende. Ik heb nooit kennis gehad van enige klacht wegens grensoverschrijdend gedrag. Ik wil eraan toevoegen dat wij een strikt beleid hebben wat misbruik betreft en ik juich dit toe.

  De hierboven geformuleerde antwoorden op de zware aantijgingen die naar mijn aanvoelen, blijkbaar vooral geuit zijn om mij persoonlijk in diskrediet te brengen, zijn naar waarheid, in eer en geweten. Ik ben bovendien de mening toegedaan dat het proces van een persoon niet in de pers dient te worden gemaakt, maar én zeker in het geval van dergelijke persoonlijke ernstige aantijgingen voor een rechtbank: Een rechtbank is de geëigende instantie om zulke aantijgingen te beslechten.

  Ik zal zeker mijn goede naam en reputatie voor een rechter verdedigen en zie met vertrouwen uit naar een uitspraak. Tenslotte moet het duidelijk zijn dat ik mezelf, mijn gezin en de Judofederatie niet door het slijk laat sleuren en aanvaard geen beschuldiging van feiten die niet gebeurd zijn noch door mezelf, noch onder mijn verantwoordelijkheid.