IOC-voorzitter Bach blijft op post: "Vraag is of hij in 2025 wel degelijk zal aftreden"

  Thomas Bach is gisteren herkozen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Bach was de enige kandidaat en er bestond dan ook geen enkele twijfel over de uitslag. Sporza-journalist David Naert wikt en weegt het beleid van de Duitser.

  Het had veel weg van de kroning van een vorst. Bach groette de leden op het videoscherm als een echte paus. En het was ronduit tenenkrullend hoe het ene na het andere IOC-lid vervolgens de lof ging zingen van de voorzitter, al hadden sommigen daar wel een spiekbriefje voor nodig. Maar Bach straalde en leek zelfs een traantje weg te pinken.

   

  Bach heeft tijdens zijn eerste mandaat van acht jaar verschillende crisissen het hoofd moeten bieden, met vorig jaar het door Bach lang tegengehouden uitstel van de Spelen in Tokio. Maar de uitschieter blijft het dopingschandaal tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014. Dat leidde tot de uitsluiting van Rusland tijdens de Winterspelen in Pyeongchang in 2018. Al was de delegatie "Olympic Athletes from Russia" behoorlijk groot en maakte Bach amper drie dagen na de slotceremonie al een einde aan de schorsing.


  Op andere gebieden was het beleid van Bach veel doortastender. Om een einde te maken aan dubieuze lobbypraktijken door kandidaat-gaststeden werden de Spelen van 2024 en 2028 gelijktijdig toegewezen aan Parijs en Los Angeles. 

   

  En Bach stelde al vroeg in zijn eerste mandaat de financiële toekomst van het IOC veilig, door een nieuw contract te tekenen met NBC voor de tv-rechten in de Verenigde Staten. Dat contract loopt tot en met 2032 en is goed voor een bedrag  van 6,4 miljard euro.

  Bach heeft tijdens zijn eerste mandaat van acht jaar verschillende crisissen het hoofd moeten bieden, met vorig jaar het door Bach lang tegengehouden uitstel van de Spelen in Tokio

  "Onder Bach is er voor debat amper plaats"

  Maar wat transparantie betreft is het beslissingsproces bij het IOC er onder Bach fors op achteruitgegaan. De macht is meer dan ooit geconcentreerd in het Uitvoerend Comité. De notulen van de vergaderingen van dat Comité worden nooit openbaar gemaakt. 

   

  De 102 IOC-leden (van wie er 2 geschorst zijn) hoeven in hun vergadering niet meer te doen dan alle beslissingen van dat Comité goed te keuren. De meeste leden (onder wie BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers) lijken dat ook helemaal niet erg te vinden. In de vergadering die volgde op het uitstel van Tokio 2020 stelde geen enkel IOC-lid een vraag! 

   

  Bach schermt vaak met beslissingen die unaniem worden goedgekeurd door de leden, maar plaats voor debat is er amper. Zo schoof Bach enkele weken geleden Brisbane naar voren als uitverkoren kandidaat voor de Spelen in
  2032. Op basis waarvan is allesbehalve duidelijk. 

   

  Lastige vragen worden doorgaans afgeblokt door Bach, geassisteerd door Christophe De Kepper, de Belgische directeur-generaal van het IOC. De goed geïnformeerde Duitse journalist Jens Weinreich noemt De Kepper een pretoriaanse garde, die iedereen in de pas doet lopen.

  De Spelen in Tokio zijn met een jaar uitgesteld.

  "Bach zal als volleerd slalommer de finish bereiken"

  Bach begint straks dus aan zijn tweede termijn van vier jaar, met ook weer de nodige uitdagingen. De Spelen in Tokio moeten tot een goed einde worden gebracht. En een half jaar laten zijn er al de Winterspelen in Peking. Die komen almaar meer onder vuur te liggen vanwege de acute schendingen van de mensenrechten in China.

   

  Het valt te verwachten dat de pragmaticus Bach als een volleerd slalommer zonder veel problemen de finish zal bereiken. 

   

  De vraag is of hij aan het eind van zijn mandaat in 2025 wel degelijk zal aftreden. Of zullen alle volgzame IOC-leden ja stemmen als hij vraagt de statuten te veranderen en een derde termijn mogelijk te maken?

  David Naert