Vlaamse Sportfederatie vraagt steunmaatregelen voor sportsector

  Vlaams minister van Sport Ben Weys

  De Vlaamse Sportfederatie (VSF) heeft de Vlaamse en federale ministers een overzicht bezorgd van mogelijke maatregelen die op korte termijn de negatieve financiële impact van de coronapandemie kunnen verzachten.

  De VSF vraagt onder meer een extra impuls voor jeugdsport, om zo meer en betere jeugdsportprojecten op clubniveau te realiseren. Zo hoopt de VSF dat de Vlaamse overheid sportclubs die investeren in jeugdwerking extra ondersteund worden.

   

  Daarnaast pleit de VSF ook voor de oprichting van een extra noodfonds voor de huidige golf van maatregelen te voorzien."We stellen op het terrein vast dat de middelen die moeten doorvloeien naar de sportsector ruimschoots ontoereikend zijn én de clubs vaak laattijdig of zelfs niet bereiken", zegt de VSF.

   

  "Dit verontrust ons. In deze zin durven we aante dringen dat een injectie deze keer via de sportfederaties verdeeld kan worden: wij maken ons sterk dat deze middelen dan snel, gericht en integraal aan de clubs zullen uitgekeerd worden."

   

  De VSF vraat ook om de vrijstelling patronale RSZ eerste werknemer te behouden. Een wet van eind 2015 voorziet dat werkgevers voor hun eerste werknemer vrijgesteld worden van patronale basisbijdragen gedurende de volledige tewerkstellingsperiode.

   

  Deze maatregel is erg geschikt om sportclubs en -federaties te stimuleren tot een volgende stap in professionalisering, aldus de VSF, maar loopt momenteel af op 31 december 2020.