Minister Demir en stad Brugge houden vast aan voetbalstadion aan Blankenbergse Steenweg

  Club en Cercle Brugge willen iets anders voor het huidige Jan Breydel, dat ze delen.

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft beslist om toch door te zetten met de plannen voor de bouw van een voetbalstadion en een bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Ze deed dat na overleg met de stad Brugge en Club en Cercle. Het initiële plan wordt wel aangepast om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State.

  Tien dagen geleden zorgde de Raad van State voor een bom onder het stadiondossier van beide clubs door de ruimtelijke plannen voor het voetbalstadion en het bedrijventerrein te vernietigen.

   

  Vorige week zaten alle partijen al samen en de Vlaamse regering heeft minister Demir nu groen licht gegeven voor de piste van een bijgestuurd plan, maar dat plan moet wel binnen de maand vastgesteld worden door de voltallige ministerraad.

   

  Aan de Blankenbergse Steenweg komt een nieuw stadion voor Cercle Brugge. Die verhuis is ook cruciaal voor Club Brugge, want geen nieuw stadion voor Cercle betekent geen nieuw stadion voor Club. Club wil op de huidige locatie van Jan Breydel een nieuw stadion neerpoten.

  Aanpassingen aan parking, waterbuffering en landschapsgebruik

  Het nieuwe plan moet maximaal tegemoetkomen aan de opmerkingen van de Raad van State, dat vorige week het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uit 2007 vernietigde.

  Zo zal de uitgestrekte parking plaatsmaken voor gelaagde parkeerplaatsen, die minder ruimte innemen. In het kader van zorgvuldig ruimtegebruik zullen ook zones aangeduid worden voor waterbuffering en landschappelijke inpassing. Er komt een duidelijke maatschappelijke belangenafweging en ook de zone voor het bedrijventerrein wordt behouden en gemotiveerd vanuit de noodzaak in de Brugse regio.

   

  Demir wilde een oplossingspiste binnen de 8 dagen en zo geschiedde. Na overleg met de stad en de voetbalploegen vorige week ging het departement ambtelijk en technisch in overleg met de stad en de West-Vlaamse Intercommunale met het oog op snel rechtsherstel. Vandaag volgde de ministerraad die piste. Afspraak over 1 maand.

  Ook het stadsbestuur van Brugge staat volledig achter deze werkwijze. Burgemeester Dirk De Fauw: “We zijn meer dan tevreden dat minister Demir en de Vlaamse Regering op deze wijze dit dossier willen deblokkeren. Niet alleen voor onze beide voetbalploegen, maar ook voor de verdere economische ontwikkeling van onze regio is dit cruciaal. We zullen er vanuit de stad dan ook alles aan doen om deze oplossingspiste mee mogelijk te

  maken.”