"Clubs moeten 2 keer nadenken voor ze hun budget opmaken"

  De Belgische profclubs hebben in het seizoen 2018-2019 dan wel een nooit geziene omzet gedraaid, toch vreest Pro League-CEO Pierre François vooral de uitgaven bij de kleinere clubs die steeds meer de pan uit rijzen.

  Net als de voorbije jaren heeft onderzoeksbureau Deloitte de financiële situatie van de Belgische profclubs doorgelicht. Hoewel de inkomsten sterk gestegen zijn, blijven de uitgaven ook torenhoog. Het merendeel van de clubs heeft dan ook een negatieve balans, iets wat Pierre François, de CEO van de Pro League, zorgen baart.

   

  "De cijfers zijn goed, alleen de inkomsten van de transferbedragen vallen tegen", vindt François. "Maar het aantal negatieve balansen is alarmerend. De clubbestuurders moeten 2 keer nadenken voor ze een budget opmaken."

   

  "De studie verwacht dat de coronacrisis voor een verlies van 25% van de inkomsten zal zorgen. Dat vind ik zelf nog een voorzichtige schatting. Ik vrees vooral een enorme impact op de transferbedragen."

   

  "Ik verwacht dan ook dat er clubs het moeilijk zullen krijgen, maar meteen bevestigt dit dat de clubs absoluut hun inkomsten moeten verhogen en uitgaven inperken."

  25% verlies door de coronacrisis? Dat vind ik nog een voorzichtige schatting.

  Pierre François, CEO Pro League

  Het probleem-1B

  Wat vooral opvalt, is dat de loonmassa bij de clubs nog altijd enorm hoog is. "50% van de totale inkomsten aan salarissen besteden, is nog aanvaardbaar. Maar vooral de clubs in 1B zitten daar ver boven."

   

  "1B is destijds in het leven geroepen als een divisie voor spelers aan het einde van hun carrière die een stapje terug willen zetten en jonge spelers die nog niet zo hoog mikken, ook qua salariseisen. Als je dat aanvult met enkele gehuurde spelers, moet je je budget onder controle kunnen houden."

   

  "Maar nu vind je in 1B spelers met salarissen die hoger liggen dan in 1A. Dat geld komt dan wel van rijke clubeigenaars, maar je loopt een groot risico als die buitenlandse investering plots opdroogt."

   

  François vindt dus niet dat het format van 1B de clubs dwingt om financiële risico's te nemen. "We hebben dat debat om de competitie te hervormen al gevoerd en zullen dat wellicht nog voeren. Maar dan wel in een rustige periode, als er een sereen debat gevoerd kan worden."