Pro League verandert reglement over matchfixing: altijd 8 jaar verjaring

  " "

  KV Mechelen werd veroordeeld voor matchfixing, maar kon niet zakken door een interpretatie van het reglement.

  De Pro League van ons vaderlandse voetbal heeft gisteren op haar algemene vergadering enkele belangrijke beslissingen genomen. In de nasleep van de matchfixingaffaire werd de verjaring nu effectief op 8 jaar vastgelegd. Pyrotechnisch materiaal is voortaan altijd verboden. En de Pro League verhuist net als de voetbalbond naar Tubeke. 

  De vereniging van profclubs was bijeen in Brussel met heel wat punten op de agenda. Een van dé topics was de reactie op het matchfixingdossier rond KV Mechelen-Waasland-Beveren dat eind vorig seizoen de Belgische competitie in 1A en 1B in de ban hield. Uiteindelijk werden KV Mechelen en enkele bestuurders  schuldig bevonden, maar de club kon door een interpretatie van het reglement niet degraderen.

   

  Naar aanleiding van die tuchtprocedure keurde de Pro League enkele reglementswijzigingen goed. Binnenkort geldt enkel de algemene verjaringstermijn van 8 jaar en voor matchfixing veroordeelde clubs riskeren tot 25 procent van hun tv-geld te verliezen.

   

  KV Mechelen werd veroordeeld tot matchfixing, maar omdat de bondsactie tegen Malinwa niet "voor 15 juni in het betrokken seizoen" (ofwel voor 30 juni 2018) werd ingesteld, ontsnapte de club aan degradatie. Dat was het finale oordeel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in juli.

   

  CEO Pierre François van de Pro League lichtte de beslissing toe op een persconferentie. "Als de reglementen op die manier worden geïnterpreteerd, gaan ze aan hun nut voorbij. Niemand begrijpt dat een club die veroordeeld is voor matchfixing alsnog ontsnapt aan de degradatie. Dat is nefast voor onze sport. En daarom moesten de regels veranderd worden."

   

  De belangrijkste wijziging is dat de bondsactie voortaan niet meer voor het einde van het "betrokken seizoen" moet plaatsvinden, zoals artikel B1711.141 voorschrijft. En dus geldt, ook wanneer de degradatie gevorderd wordt, de algemene verjaringstermijn van acht jaar die voor alle andere sancties van kracht is. Daarnaast staan er ook strengere sancties tegenover. Een ploeg die veroordeeld werd tot matchfixing moet 25 procent van zijn tv-gelden afstaan. Het gaat in dit geval om de bedragen die verworven werden in het seizoen waarin de matchfixing plaatsvond.

   

  De Hoge Raad, het nieuwe regelgevende orgaan van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), waarin ook de Pro League vertegenwoordigd is, moet de wijzigingen wel nog goedkeuren.

  Niemand begrijpt dat een club die veroordeeld is voor matchfixing alsnog ontsnapt aan de degradatie. Dat is nefast voor onze sport. En daarom moesten de regels veranderd worden.

  Pierre François

  Pyrotechnisch materiaal is voortaan altijd verboden

  De Pro League draagt ook veiligheid hoog in het vaandel. De vergadering besliste gisteren om pyrotechnisch materiaal in de voetbalstadions harder en sneller te bestraffen. Tenzij er vooraf een aanvraag is ingediend, mogen supporters geen vuurpijlen en rookbommen meer gebruiken.

   

  De nieuwe regels omtrent pyrotechnisch materiaal werden unaniem goedgekeurd. Ook Antwerp, Standard, Charleroi en KV Mechelen - clubs die bekendstaan voor hun fanatieke aanhang - hadden geen bezwaar, zegt François.

   

  Tot vorig seizoen kon het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de tribunes enkel bestraft worden als het wedstrijdverloop mogelijks kon worden beïnvloed. Maar daar voegt de Pro League binnenkort nog een aantal gevallen aan toe.

   

  Het Bondsparket moet altijd overgaan tot vervolging als er een vuurpijl op het veld of in de neutrale zone terechtkomt. Ook als er gemaskerde supporters in de tribunes pyrotechnisch materiaal afsteken, komt dat in het verslag van de match delegate. Tot slot zal elke blessure die door vuurpijlen of rookbommen veroorzaakt wordt in het stadion aanleiding geven tot vervolging.

   

  "Het komt er eigenlijk op neer dat pyrotechnisch materiaal altijd verboden is", legt François uit. Voor titelvieringen of speciale evenementen kan er wel nog een uitzondering gemaakt worden. "Maar dan moet er vooraf een aanvraag ingediend worden. Een professional zal dan bijvoorbeeld in het midden van het veld vuurwerk af mogen steken."

   

  Het is de bondsprocureur die op basis van het verslag van de match delegate overgaat tot vervolging. Het Bondsparket maakt een dossier aanhangig bij de Geschillencommissie. Boetes kunnen oplopen tot 5.000 euro. Wanneer de match (tijdelijk) stilgelegd is, zijn er zwaardere straffen voorzien tot wedstrijden achter gesloten deuren.

  Oprichting van clearinghouse zal Pro League 400.000 euro kosten

  Een van de maatregelen om tegemoet te komen aan de voetbalschandalen is de oprichting van een clearinghouse. Dat staat in de steigers om transfers te controleren en transparanter te maken. François maakte bekend dat het kostenplaatje van het clearinghouse op 400.000 euro ligt. Het blijft voorlopig wel nog wachten op groen licht van de Mededingingsautoriteit.

   

  Het clearinghouse is het paradepaardje van het Pro League-expertenpanel, waarin François, Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht zochten naar maatregelen om malafide voetbalmakelaars voorgoed aan banden te leggen.

   

  In juni keurde de Pro League de teksten goed, maar het eerste advies van de Mededingsautoriteit was kritisch. "We hebben daarom extra uitleg verschaft en ook een aantal aanpassingen gedaan. Nu ligt de bal opnieuw in het kamp van de Mededingsautoriteit. We wachten op een formeel of informeel advies", zegt François.

   

  Dat het allemaal wat lang duurt, is volgens de CEO van de Pro League niet nefast. "De constructie van het clearinghouse neemt tijd. De bedoeling is niet alleen om de transparantie in het transfersysteem te brengen. Het clearinghouse moet ook screenen of er aan alle regels is voldaan voor een transfer voltooid kan worden. Dat is wat er echt nodig is om de uitwassen aan te pakken."

   

  Met de uitlatingen van Jesse De Preter, voorzitter van Belgian Federation of Football Agents (BFFA), in de media was François niet opgezet. "We hebben nooit geweigerd om met de BFFA te spreken en De Preter zelfs twee keer ontvangen. Maar we stellen ons wel vragen bij de legitimiteit van die federatie. Bij de voorbije zomermercato waren de leden van de BFFA slechts goed voor 10 procent van de transfers. De Pro League pakt de problematiek wel degelijk aan, maar dat vergt tijd."

  We hebben extra uitleg verschaft en ook een aantal aanpassingen gedaan. Nu ligt de bal opnieuw in het kamp van de Mededingsautoriteit.

  Pierre François

  Nog geen akkoord over collectieve verkoop tv-rechten

  Ook de tv-rechten kwamen ter sprake, maar de clubs bereikten nog geen akkoord over de verdeelsleutel. Zolang daarover geen unanimiteit is, willen de clubs zich ook niet akkoord verklaren met een collectieve verkoop van de tv-rechten.

   

  Enkele topclubs spelen met het idee om hun rechten zelf te vermarkten om daar op die manier meer munt uit te slaan. De kleinere clubs willen dat absoluut vermijden. Het huidige tv-contract, dat jaarlijks zo'n 80 miljoen opbrengt voor de clubs, loopt af op het einde van volgend seizoen. Maar om de tv-rechten collectief te verkopen, is unanimiteit nodig en die is er op basis van de huidige verdeelsleutel niet.

   

  Toch kreeg het management van de Pro League het mandaat om het voorbereidende werk voort te zetten, zodat de tender eind oktober of begin november gelanceerd kan worden. "We hopen dat we in januari 2020 de voorstellen van geïnteresseerde partijen kunnen voorleggen en eind januari te landen", aldus  François. "De uitkomst van de tender kan misschien de sleutel zijn om tot een akkoord te komen over de collectieve verkoop van de tv-rechten."

  Pro League verhuist dan toch naar Tubeke

  De maatschappelijke zetel van de Pro League verhuist dan toch van Brussel naar Tubeke. Eerst wilde de vereniging in Brussel blijven, maar ze zwichtte dan toch voor het Belgian Football Center. De verhuis is voor 2021. De hoofdzetel van de Pro League bevindt zich momenteel in het bondsgebouw in Laken, maar dat verdwijnt.

   

  François licht de beslissing toe: "We zullen in 2021 onze intrek nemen in een gebouw vlak naast het hotel. De verhuis zal gebeuren op hetzelfde ogenblik als die van de hoofdzetel van de KBVB. Het voordeel is dat we dat gebouw, dat nu betrokken wordt door de KBVB, helemaal voor ons zullen hebben. Dat is goed voor onze onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is er de nabijheid van de voetbalbond, met wie we vaak moeten samenwerken."

   

  Dat de Pro League dan toch naar Tubeke verhuist, heeft ook financiële redenen. "We kennen de leasingprijs voor het gebouw. Als we dat vergelijken met de prijzen in Brussel, komen we op een significant verschil. Bovendien lijkt Tubeke uit te groeien tot het epicentrum van de sport, met bijvoorbeeld ook de Belgische wielerbond die er zich zal vestigen."

   

  Een terugkeer naar Brussel sluit François wel niet uit. Veel zal afhangen van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. "Waarom niet? Als daar na de renovatie ruimtes beschikbaar zijn, zal de Pro League daar zeker oren naar hebben."

  Pro League zal 300.000 euro betalen voor arbitrageplan KBVB

  De Pro League is met de Belgische bond ook tot een vergelijk gekomen over het masterplan arbitrage van KBVB-CEO Peter Bossaert. Bij de voorstelling van het plan in mei plaatste de Pro League meteen 3 punten van voorbehoud.

   

  Er waren vragen bij de financiering ervan, de Pro League eiste een zitje voor François in het scheidsrechtersdepartement en de aanstelling van technisch directeur arbitrage Bertrand Layec stond ter discussie.

   

  De Pro League zal nu 300.000 euro op tafel leggen voor het plan en ook over de job van Layec kwam er een akkoord. De vertegenwoordiging van de Pro League in het scheidsrechtersdepartement strookt niet met de regels van de FIFA. De Pro League, die het grootste deel van de financiering voor zijn rekening neemt, zocht en vond daarom een creatieve oplossing.

   

  Er wordt een "Liaison Committee" opgericht, waarin vertegenwoordigers van de Pro League en de KBVB over de arbitrage in gesprek kunnen gaan. Namens de Pro League zal Pierre François zetelen samen met een expert. De naam van ex-scheidsrechter Luc Wouters circuleert.