• home
 • video
 • pas verschenen

  Pro League pleit voor "evenwichtige aanpassing" sociaal stelsel

  Pierre François en Marc Coucke van de Pro League.

  Pierre François en Marc Coucke van de Pro League.

  De Pro League pleit voor een evenwichtige aanpassing van het belastings- en RSZ-stelsel, die het voor het profvoetbal mogelijk maakt om concurrentieel te blijven ten opzichte van andere Europese competities.

  Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) pleitte er donderdag voor om de RSZ-voordelen in de voetbalsector aan te pakken. Bij de Pro League, die de belangen van de profclubs verdedigt, zijn ze zich bewust dat er iets moet veranderen.

   

  "Het debat erover is onvermijdelijk. We pleiten voor een evenwichtige aanpassing, die tegemoet komt aan de vragen van de politieke wereld en de publieke opinie. Maar het profvoetbal moet ook concurrentieel kunnen blijven ten opzichte van andere Europese competities. Bovendien moeten de jeugdopleidingen, zoals die zich sinds 2008 ontplooien, kunnen blijven ontwikkelen", klinkt het in een persbericht.

   

  "De Pro League neemt zich stellig voor om een actieve rol op te nemen in de rechtvaardige hervorming van de fiscale en sociale status van professionele sportbeoefenaars."

   

  "Vrijdag vond een eerste bijeenkomst plaats van het Paritair Comité voor de Sport. Uit deze bijeenkomst bleek dat de gekozen werkwijze kan leiden tot adequate antwoorden die dan geïmplementeerd kunnen worden. In overleg met de sociale partners werd een agenda vastgelegd en goedgekeurd. Cruciaal om zo alvast elke toe-eigening van het dossier te vermijden."

   

  "De Pro League dankt elk van zijn gesprekspartners om, in een geest van overleg en samenwerking, deze werkzaamheden samen aan te gaan", eindigden voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François het persbericht.

  Pierre François en Marc Coucke van de Pro League.

  Pierre François en Marc Coucke van de Pro League.