Raadkamer houdt Patrick De Koster in cel, Kevin De Bruyne diende de klacht in

De relatie tussen Patrick De Koster en Kevin De Bruyne gold als die van een vriend en een vader en zoon.

Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne, is vandaag voor de raadkamer van Brussel verschenen. Zijn advocaten vroegen de vrijlating van hun cliënt, maar daar ging de raadkamer niet op in. De Kosters advocaten kunnen wel nog in beroep gaan. Ze bevestigden ook dat Kevin De Bruyne de klacht heeft ingediend.

Patrick De Koster blijft langer in de cel: "Hij heeft altijd alles in belang van zijn cliënt gedaan"

Klacht van 2019 over feiten van 2014 en 2015

Vorige week sloeg het nieuws in als een bom: Patrick De Koster werd opgepakt en aangehouden op verdenking van witwassen, gebruik van valse stukken en valsheid in geschrifte in een onderzoek door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). 

 

Advocaat Louis De Groote stelt dat Kevin De Bruyne in 2019 de klacht heeft ingediend. Het onderzoek zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen de Rode Duivel bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2014 en 2015. 

 

Maar de advocaat ontkent. "Meneer De Koster heeft altijd alles gedaan in het belang van meneer De Bruyne, tot zijn arrestatie van vorige week. Alles gebeurde in transparantie. Wij zijn totaal verontwaardigd."

Raadkamer volgt vraag tot vrijlating niet

De advocaat vroeg vanochtend dan ook de vrijlatig voor de raadkamer.  De Brusselse raadkamer ging daar vanmiddag evenwel niet op in en bevestigde de aanhouding. Dat meldt Eric Van Duysse, woordvoerder van het federaal parket. De Koster blijft dus voorlopig in de gevangenis van Sint-Gillis. Zijn advocaten kunnen wel nog beroep aantekenen.

 

De Groote legde uit waarom hij vanochtend de vrijlating pleitte: "Wij zijn van mening dat de voorwaarden uit de wet van de voorlopige hechtenis niet vervuld zijn en dat er geen enkele reden is om hem langer in hechtenis te houden."

 

"Ondergeschikt hebben we gevraagd om hem onder voorwaarden vrij te laten. Ik heb al eerder gezegd dat hij zijn volle medewerking verleent en hij zal dat ook blijven doen. Vandaar onze vraag."

 

"Hij is bereid om zich te schikken naar welke voorwaarden dan ook, die de raadkamer nuttig acht.” Een eventuele voorwaarde van een vrijlating kan een enkelband zijn: “Die mogelijkheid is door de wetgever ingevoerd, waarom zouden we het dan niet voorstellen? Alles om hem uit de gevangenis te halen.” Maar De Koster blijft dus in de cel.

"De Koster heeft nooit misdrijf gepleegd in nadeel van De Bruyne"

De advocaat bevestigde dat het dossier is opgestart naar aanleiding van een klacht van Kevin De Bruyne zelf. Hoe reageert De Koster daarop? “Totaal verontwaardigd. Zoals al eerder gezegd, kan hij dat niet geloven. Hij is met stomheid geslagen."

 

Wat is De Kosters versie van de feiten? “Ik kan niet in detail treden over het onderzoek zelf. Ik kan alleen maar zeggen, dat de lijn die mijn cliënt aanhoudt, is dat hij altijd alles in het belang van zijn cliënt – in dit geval meneer De Bruyne - heeft gedaan en dat hij op geen enkele manier een misdrijf zou hebben gepleegd in het nadeel van meneer De Bruyne of zijn entourage.”

 

Hij heeft geen ongeoorloofde premies opgestreken, zoals wordt gesuggereerd? “In geen enkel geval. Alles wat hij heeft gedaan, is in alle transparantie gebeurd en maakt ook deel uit van zijn boekhouding, die in beslag genomen is.”

 

Een klacht van 2019 over feiten uit 2014, die pas nu aan oppervlakte komt. Wat doet dat met de relatie tussen manager en cliënt? “Meneer De Bruyne heeft zelf ook bevestigd dat het veel meer is dan gewoon een makelaar, maar ook een vriend."

 

"Wat dat dus doet? We hebben de termen "vadermoord" gehoord, "een dolk in  de rug". Het kan van alles zijn. Dat is het gevoel dat er overheerst. Precies omdat er geen enkele aanleiding is geweest voor meneer De Koster om te geloven dat zoiets zich achter zijn rug had afgespeeld."

 

"Hij is tot op het laatste moment vorige week alles blijven doen in het belang van. Er is nooit een vuiltje aan de lucht geweest. Ze bleven elkaar ook onophoudelijk zien.”

"Gezien de ouderdom van de feiten misschien nog niet gelukt om alles te verklaren"

Hoe reageert hij op het feit dat hij in de cel is beland? “Zoals je je kan voorstellen... Als je dat meemaakt, is dat een enorme schok. Maar hij is strijdvaardig. Hij wil eraan meewerken dat de waarheid aan de oppervlakte komt. Hij zal meewerken aan iedere onderzoekshandeling. Ondertussen is dit een zeer penibele situatie, maar hij vecht zoals we hem kennen.”

 

Kan hij bewijzen dat toen bij de transfer naar Wolfsburg alles volgens punten en komma’s is gebeurd? “Je moet er rekening mee houden dat de klacht is ingediend in 2019, nadien volgt er een onderzoekspiste op basis van wat door de klagers wordt voorgehouden. Pas zoveel maanden later krijg je de kans om wederwoord te bieden."

 

"Het spreekt voor zich dat gezien de ouderdom van de feiten we toegang
moeten nemen tot de stukken om alles te verklaren, en dat dat tot op heden misschien nog niet volledig gelukt is."

 

"Maar we hebben geen enkele twijfel: meneer De Koster heeft altijd alles in het belang van meneer De Bruyne gedaan tot zijn arrestatie, in alle transparantie."

 

"Een confrontatie lijkt me ook nuttig, onder meer wegens de bijzondere relatie die meneer De Koster met meneer De Bruyne heeft."

Andere advocaat: "Mogelijk sprake van vergissingen"

Jean-Pierre Buyle is een tweede advocaat die De Koster vanochtend bijstond. "Hij heeft steeds in het belang van zijn cliënt gehandeld", beaamt de meester.

 

"Voor alle commissies zijn facturen opgesteld en er zijn inderdaad een aantal bedragen waarover discussie mogelijk is. Mogelijk zijn er vergissingen gebeurd over enkele bedragen, maar dan gaat het zeker niet over de grote sommen waarover gesproken is. In elk geval is er nooit sprake geweest van enige kwade trouw."

 

Toch acht de raadkamer de verdere aanhouding van De Koster nodig. De makelaar blijft voorlopig in de cel.