Pro League wil impact van preventieve witwaswet op voetbalclubs eerst onderzoeken

  VUB-fiscalist Michel Maus leidt de expertengroep die de Pro League advies gegeven had.

  De Pro League heeft in een nota aan de leden van de commissie Financiën van het federaal parlement extra tijd gevraagd om de impact van de antiwitwaswet op de clubs te onderzoeken. In een persbericht licht de Pro  League toe bevreesd te zijn voor haar internationale concurrentiepositie. "Maar we blijven voorstander van een verplichting tot transparantie."

  Eerder had een expertengroep onder leiding van VUB-fiscalist Michel Maus de Pro League onder meer aangeraden om zich in te schrijven in de preventieve witwaswet, om zo te zorgen voor meer transparantie.

   

  Daardoor worden de profclubs net zoals financiële instellingen, diamantairs, vastgoedmakelaars en fiscale adviseurs verplicht om de mensen waarmee ze zakenrelaties aangaan, te identificeren.

   

  De teams moeten ook de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) melden wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat geldmiddelen en (pogingen tot) verrichtingen verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.     

   

  Maar nadat Joris Vandenbroucke (SP.A) een amendement had ingediend om dit voornemen in de praktijk om te zetten, stuurde de Pro League zondag een nota rond.

   

  Daarin zegt de profliga voorstander te zijn "van een verplichting tot transparantie", maar alvorens de clubs zich kunnen inschrijven in de preventieve witwaswet moet er volgens de Pro League een vergelijking worden gemaakt met de profvoetbalsector in andere concurrerende landen.

   

  Daarnaast vindt de Pro League dat "de beperking van het amendement tot alleen profvoetbal discriminerend is ten opzichte van de gehele professionele sportsector", zo staat in de nota.    

  "Samenzitten met verschillende politieke partijen en ministerie van Financiën"

  Op het eerste gezicht lijken er weinig bezwaren tegen de preventieve witwaswet, "zij het met nuances die ervoor moeten zorgen dat de toepassing van de wetgeving efficiënt gebeurt (echte risicofactoren identificeren: financiering van clubs, samenwerking met andere clubs (transfers), samenwerking met tussenpersonen) en dat de normale werking van het (internationale) businessmodel van de clubs niet gehypothekeerd wordt."

   

  De Pro League stelt voor "om samen te zitten met de verschillende politieke partijen en het kabinet van het ministerie van Financiën om de verdere concrete uitwerking te bekijken, rekening houdend met de specificiteiten van de sector."     

   

  "De Pro League vraagt dat haar engagement om werk te maken van duurzame fiscale transparantie gebeurt met aandacht voor het sectorspecifieke karakter van het professionele voetbal en haar stakeholders en de internationale evoluties en competitiviteit in deze sector, een vraag die trouwens ondersteund wordt door zowel de FOD Economie en de Cel voor Financiële informatieverwerking, zoals bleek uit hun adviezen aan de Commissie Financiën", licht de profvereniging verder toe in een persbericht.

   

  "Uit bezorgdheid voor de duurzame bedrijfsvoering van haar clubs, maar met het volste respect voor de wettelijke bepalingen, bracht de Pro League bovenstaande bezorgdheden in een nota over, met de vraag om deze in een structureel overleg met zowel de politiek als de minister van Financiën te behandelen."     

   

  Verder verwijst de Pro League naar de invoering van het clearinghouse, sinds 1 juli van kracht, om te staven dat het good governance en transparantie wel hoog in het vaandel draagt.