Meer Belgisch talent? Wetsvoorstel om niet-EU-voetballers fors duurder te maken

  Een niet-EU-speler in de kern wordt een pak duurder.

  Moeten de Belgische profclubs binnenkort veel dieper in de buidel tasten voor een speler die niet uit de Europese Unie komt? Een wetsvoorstel van CD&V  neemt niet alleen de financiële gunstregimes onder de loep, maar wil ook de loongrens voor niet-EU-spelers vervijfvoudigen. 

  Sinds het uitbreken van het fraudeschandaal in het Belgische voetbal klinkt de roep om verandering steeds luider. CD&V-Kamerleden Servais Verherstraeten, Leen Dierick en Steven Matheï dienden een wetsvoorstel in  om de fiscale en sociale voordelen voor sportclubs te herbekijken.

   

  Een opvallend voorstel is om het minimumloon voor niet-EU-spelers op te trekken met 120%. De loongrens van 81.000 euro zou zo meteen vervijfvoudigen naar ongeveer 400.000 euro. Talent van eigen bodem zou zo meer kansen moeten krijgen, maar dat zou wel een drastische verandering betekenen voor de Jupiler Pro League, waar bijna een derde van de spelerskernen niet uit de EU komt.

   

  "De huidige loongrens is voordelig voor clubs die zo spelers heel goedkoop kunnen aantrekken en hen een opleiding kunnen voorzien in de hoop hen later met winst te kunnen verkopen", klinkt het bij CD&V.  "Daar worden niet zozeer de spelers, maar wel de makelaars en clubs beter van."

   

  CD&V haalde de mosterd uit Nederland, waar al meer dan 20 jaar een minimumloon voor buitenlandse spelers geldt. Ruim 40% van de spelers uit de Eredivisie komt dit seizoen uit het buitenland, maar slechts een kleine 10% komt niet uit de Europese Unie.

  Niet zozeer de spelers, maar wel de makelaars en clubs worden beter van de huidige loongrens.

  CD&V

  "Grootverdieners moeten meer bijdragen"

  CD&V wil het gunstregime voor sporters en clubs niet op de schop gooien, maar kiest naar eigen zeggen voor "de gulden middenweg". De kleinere voetbalclubs, de andere sporten en de minder verdienende sporters zouden zich geen zorgen hoeven te maken. "De grootverdieners moeten veel meer bijdragen", klinkt het.

   

  Momenteel worden clubs vrijgesteld voor het doorstorten van 80 procent van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun spelers. De christendemocraten behouden die gunstregel, maar clubs moeten meer verantwoorden hoe ze de middelen investeren. 80% moet verplicht terugvloeien naar jeugdopleiding en infrastructuur, de overige 20% dient voor de medische begeleiding.

   

  Ook de verminderde RSZ-bijdrage voor sporters wordt onder de loep genomen. Volgens de huidige regelgeving betaalt een sporter slechts 13,07% in plaats van 24,92%, en dat op een forfait van 2.352,21 euro, een beduidend lager bedrag dan het effectieve loon. "De huidige situatie is duidelijk scheefgegroeid", zegt CD&V.

   

  Het CD&V-voorstel voorziet een trapsgewijze opklimming van de tarieven, berekend op het bruto jaarloon. Op jaarlonen boven 250.000 euro worden volledige sociale bijdragen betaald tot aan de grens van 250.000 euro en op het deel boven die 250.000 euro wordt een solidariteitsbijdrage van 5,42% aangerekend ten laste van de werkgever. Het voorstel voorziet ook in een betere sociale bescherming, inclusief arbeidsongevallen en beroepsziekten.

  Tweet: