Zaalsporten bezorgd over RSZ-hervorming: "Volleybalcompetitie zou verdwijnen"

  De RSZ-hervorming voor de profsport in België is de laatste tijd een heet hangijzer. Volleybal- en basketbalclubs willen niet dat dezelfde maatregelen voor het voetbal doorgetrokken worden naar hun sport. "Dat zou onaanvaardbaar zijn, want onze spelers zijn geen grootverdieners", klinkt het.

  Sociale bijdragen topsport: Zaalsporten vrezen voor vertrek topspelers

  "Dreigen terug te vallen in een semiprofessioneel kader"

  De regering wil de RSZ-bijdrages van profsporters hervormen. Niet enkel profvoetballers, maar ook atleten uit andere (kleinere) sporten zouden daardoor meer sociale bijdragen moeten betalen.


  Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende, maakt zich zorgen over het basketbal in België. "De voetbaldiscussie over makelaars en heel grote lonen die te weinig worden belast is een terechte discussie", zegt Vanpraet.

   

  "Het grote gevaar is dat in de slipstream van het voetbal andere sporten worden meegesleurd in lineaire maatregelen."

   

  "In het basketbal, hockey en volleybal hebben we jarenlang gewerkt aan een professioneel kader met onder meer een jeugdopleiding. Maar nu dreigen we in de die sporten terug te vallen in een semiprofessioneel kader." 

   

  "Als we een pak meer moeten afdragen aan de fiscus, zijn we de gunstmaatregel kwijt. Daardoor zullen we een pak jongeren niet meer in België kunnen houden en zullen we niet meer kunnen wedijveren met landen waar die fiscale gunstmaatregelen wel nog bestaan."

  Als basketbalteams meer moeten afdragen aan de fiscus, zullen we een pak jongeren niet meer in België kunnen houden

  Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende

  Welk voorstel schuift Vanpraet naar voren? "Als spelers met een loon boven de 22.000 euro in een andere fiscaliteit zullen terechtkomen, dan heb je het over alle basketbalspelers. Dat is dus een te beperkte ondergrens."

   

  "Er zou een ondergrens moeten komen die ervoor zorgt dat er toch nog gunstige maatregelen zijn zodat we kunnen blijven investeren in jonge spelers."

  Filou Oostende.

  Knack Volley Roeselare: "Zwaarste schouders moeten zwaarste lasten betalen"

  Bij volleybalclub Roeselare vrezen ze voor een verschraling als volleybalclubs een pak meer RSZ-bijdrages moeten betalen. 

   

  "In het volleybal hebben we geen grootverdieners. Meer dan de helft van de spelers betaalt al de volle pot aan RSZ", weet Dirk Specenier, algemeen directeur van Knack Volley Roeselare.

   

  Wat zou zo'n zwaardere belasting betekenen voor Roeselare? "Als wij 100.000 euro extra moeten betalen aan RSZ-bijdrages, zouden we ofwel minder goede spelers moeten aantrekken, ofwel minder spelers behouden. Nu telt Roeselare 12 spelers, bij die verhoging van RSZ-bijdrages zouden we moeten terugvallen op 10 spelers."

   

  Specenier ziet verregaande gevolgen voor het volleybal in België. "We tellen hier 8 professionele volleybalteams, in de laatste 3 jaar is er geen enkel nieuw team bij gekomen."

   

  "Als dat voorstel van RSZ-hervorming goedgekeurd zou worden, zouden er nog 1 à 2 teams verdwijnen. Dat zou betekenen dat het gedaan is met een professionele volleybalcompetitie in België."

   

  Met welk voorstel komt Specenier op de proppen? "Ik denk dat we naar een procentuele verdeling moeten gaan van die lasten. Iemand die een laag loon heeft, zal dan procentueel minder betalen dan iemand die een hoog loon heeft."

   

  "De Pro League daarentegen wil de zwaarste belasting bij de lage lonen leggen. Normaal dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, maar hier zouden dan de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat kan niet voor ons."