Het BAS verklaart de klacht van 16 amateurclubs over stopzetting competitie ongegrond

  Advocaat Johnny Maeschalck vertegenwoordigde de clubs.

  De procedure van 16 amateurclubs bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft niets opgeleverd. De clubs waren van oordeel dat het klassement op het moment van de stopzetting van de competitie niet als criterium mocht gelden, maar het BAS is hen niet gevolgd in die redenering. Daar stopt de rechtsgang echter niet.

  Een vijftiental amateurclubs, voornamelijk uit de provinciale reeksen in Vlaanderen, dienden begin april een verzoekschrift in bij het BAS.

   

  Voor die clubs heeft de beslissing van de Belgische voetbalbond (KBVB) om de competities op 12 maart stop te zetten jammerlijke gevolgen. Op basis van dat reglement worden immers de stijgers en dalers aangeduid.

   

  Een aantal benadeelde ploegen vindt dat aan een onafgewerkte competitie ook geen sportieve gevolgen gekoppeld mogen worden. Clubs die nog een vijftal speeldagen hadden om het behoud te verzekeren, worden door de beslissing van de KBVB voor voldongen feiten gesteld en die hebben verregaande gevolgen.

   

  De 16 ploegen steunen het plan van een competitiestop, want de gezondheid primeert, maar vinden dat de KBVB het bondsreglement verkeerd interpreteert.

   

  Volgens hen zijn de competities niet afgewerkt, en mag het klassement dan ook niet bepalend zijn voor degradatie. De clubs verwijzen ook naar de financiële gevolgen van deze beslissing, die tijdens de coronacrisis nog extra zwaar doorwegen.

   

   Op 26 mei verschenen de vertegenwoordigers en raadslieden van de clubs voor het BAS, maar vandaag raakte bekend dat het BAS hen ongelijk geeft.

   

  Daar houdt de juridische wandeling echter niet op. Intussen dienden de advocaten al een klacht in bij de BMA, de Belgische Mededingingsautoriteit.