Lagere volleybalafdelingen zullen competitie dit seizoen niet meer hervatten

Geen volleybal meer in de lagere afdelingen dit seizoen.

De verschillende volleybalfederaties hebben beslist om de draad dit seizoen niet meer op te pakken in de lagere klasse. 

De lagere volleybalreeksen liggen momenteel stil wegens de coronacrisis. De volleybalfederaties laten nu weten dat ze definitief stopgezet worden voor de rest van het seizoen na de beslissingen van het Overlegcomité.

 

"Gezien de evolutie en de huidige situatie van de coronapandemie heeft de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen in overleg met Volley Belgium en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles beslist dat de competitie in de lagere afdelingen niet meer heropstart dit seizoen", meldt Volley Vlaanderen.

 

"De competitie van het lopende seizoen in de nationale reeksen, uitgezonderd Liga, en in alle promo-reeksen in alle provincies (mannen en vrouwen) wordt stopgezet voor de rest van het seizoen."

 

"Een beslissing rond de heropstart van de jeugdcompetities zal genomen worden op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen op 8 februari. "

 

"Als de situatie en de maatregelen (federale en plaatselijke) het weer
zouden toelaten, is het de clubs toegestaan om trainingen te hervatten en onderling vriendschappelijke wedstrijden te organiseren."

 

"Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat we in september 2021 een nieuw seizoen kunnen aanvatten. Dat nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige."