• home
 • video
 • pas verschenen

  Grimbergen geeft negatief preadvies voor Eurostadion

  Zal dit stadion tegen 2020 op parking C van de Heizel staan?

  0 / 0
  Het schepencollege van Grimbergen heeft een negatief doorgespeeld aan de stedenbouwkundige ambtenaar. Het college vindt dat de projectaanvraag onverenigbaar is met een goeie ruimtelijke ordening. De stedenbouwkundige ambtenaar heeft nu 30 dagen om zelf advies uit te brengen. Daarna neemt Grimbergen zelf een definitieve beslissing.

  De soap rond het Eurostadiondossier heeft er een nieuwe aflevering bij. Nu heeft het schepencollege van Grimbergen een ongunstig advies afgeleverd voor de bouw van het stadion op parking C.

  Burgemeester Marleen Mertens en haar schepenen vinden dat de projectaanvraag die Ghelamco heeft ingediend niet verzoenbaar is met de vereisten van een goeie ruimtelijke ordening. Het haalt hiervoor 5 redenen aan.

  1. Project is niet in overeenstemming met het GRUP

  Het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) zegt dat een project op parking C maximaal 20.000 m² kantoorruimte en maximaal 50.000 m² recreatieve oppervlakte mag hebben.

  In de aanvraag van Ghelamco wordt die oppervlakte overschreden, maar de bouwpromotor omzeilt dit door een deel van de ruimte een socioculturele functie toe te kennen in plaats van een recreatieve.

  Ook over andere ruimten is er discussie. Zo worden delen van parkings onterecht als openbare of private nutsvoorzieningen aangegeven.

  2. Openbaar vervoer

  Er zijn in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metroinfrastructuur.

  3. Parkeercapaciteit

  De nieuwe activiteiten die Ghelamco op de site wenst te ontwikkelen brengen extra parkeernoden met zich mee, maar er is onvoldoende plaats om die dagelijkse activiteiten te verzoenen met een grote beurs of een concert.

  Ghelamco geeft ook geen alternatieven voor als de parkings volzet zijn.

  4. Effecten voor de buurt

  De gemeente denkt dat de nieuwe campus negatieve effecten zal hebben op de omwonenden. Er zullen schaduweffecten ontstaan door de hoogte van het gebouw en de plaats waarop het ingeplant wordt.

  De gemeente is ook van oordeel dat het park onvoldoende toegankelijk is voor de zachte weggebruiker waardoor het zijn positief effect op de buurt mist.

  5. Buurtweg

  Er loopt over parking C nog een buurtweg die het afleveren van een bouwvergunning momenteel onmogelijk maakt.

  Brussels schepen Alain Courtois dreigde er al mee om om die reden de parking te sluiten, als een soort drukkingsmiddel. Zonder parkeergelegenheid zouden evenementen als de bekerfinale en België-Griekenland voor chaotische toestanden zorgen.

  Wat nu?

  Het preadvies van de gemeente Grimbergen wordt naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar doorgestuurd. Die heeft 30 dagen tijd om zelf advies uit te brengen. Daarna komt het dossier terug naar Grimbergen voor een definitieve beslissing.