Aliaksandra Sasnovich - Madison Keys

  Chicago Fall Tennis Classic

  Aliaksandra Sasnovich (92)
  set
  Madison Keys (56)
  6
  1
  4
  2
  2
  0