• home
 • video
 • pas verschenen

  Must be Belgium: racismezaak over Mpoku wordt procedurekwestie

  Paul-José Mpoku was niet te spreken over de racistische geluiden tijdens Club-Standard.

  Club Brugge moest zich vandaag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep melden naar aanleiding van oerwoudgeluiden van Brugse supporters aan het adres van Paul-José Mpoku (Standard). Over de grond van de zaak werd evenwel niet gerept, de debatten liepen vast op een procedurekwestie.

  De Geschillencommissie Hoger Beroep moet eerst bepalen of de dagvaarding door het bondsparket reglementair correct verlopen is. Is dat niet zo, dan ontsnapt Club Brugge aan een sanctie. Is dat wel zo, dan wordt een nieuwe datum vastgelegd om de incidenten ten gronde te behandelen.

  Net als vorige week, toen Club Brugge moest voorkomen voor spreekkoren tegen Francis N'Ganga (Charleroi), zou de oproeping van blauw-zwart niet correct verlopen zijn. Opnieuw ontbrak de dagvaarding in het dossier, het door het bondsparket ondertekende document was niet neergelegd op de griffie van de KBVB.

  In de zaak rond N'Ganga hekelde Club Brugge dat het niet op de hoogte was gebracht van de reden voor de vervolging. Het bondsparket wilde zo'n procedurekwestie vermijden en stuurde een brief naar blauw-zwart met daarin de precieze redenen: discriminerende spreekkoren (oerwoudgeluiden en anti-Waalse gezangen), gooien met voorwerpen en pyrotechnisch materiaal.

  Advocaat Walter Van Steenbrugge nam opnieuw de Brugse honneurs waar en bepleitte de onontvankelijkheid van de strafvordering. Bovenop het ontbreken van de ondertekende dagvaarding, "waardoor mijn cliënt niet weet waarover het hier allemaal kan gaan", hekelde de strafpleiter dat de termijnen van de strafvordering met de voeten getreden werden. Ironisch genoeg gebeurde dat omdat het bondsparket procedurefouten wilde vermijden.