Cycling Vlaanderen reageert op insinuaties: "Subsidies correct aangewend"

 za 23 april 2022 19:33

Net als de Belgische Wielerbond heeft ook Cycling Vlaanderen zaterdag scherp gereageerd op het bericht dat minister Ben Weyts (N-VA) een financiële audit bij Cycling Vlaanderen zal laten doorvoeren. "We zijn bezorgd over de negatieve impact van de recente berichtgeving op de werking van onze organisatie." 

Minister van Sport Ben Weyts wil met de audit nagaan of Cycling Vlaanderen subsidiegeld juist heeft aangewend. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de organisatie.

 

"Het bestuur van Cycling Vlaanderen wenst zijn ontsteltenis te uiten over de mediaberichten, verschenen in navolging van het persbericht van minister Ben Weyts, waarin twijfels worden geuit over de correcte besteding van subsidiegeld door onze organisatie", klinkt het bij Cycling Vlaanderen.   

 

Al enige tijd is er beroering rond Cycling Vlaanderen. Zo kwamen er vragen over bepaalde geldstromen en over de relatie tussen de Vlaamse federatie en Belgian Cycling. De CEO en verschillende bestuursleden van Cycling Vlaanderen stapten recent op. 

"Geen twijfel over correcte aanwending van subsidies"

"Eerder deze week werden zowel het bestuur als het personeel van Cycling Vlaanderen op de hoogte gebracht van het resultaat van een externe audit met het oog op het optimaliseren van de werking van de federatie." 

 

"Hieruit blijkt onder meer dat er geen twijfel bestaat over de correct- en getrouwheid van het aanwenden van subsidiegeld. Cycling Vlaanderen zal evenwel zijn volledige medewerking verlenen aan de gevraagde extra doorlichting aangezien wij een correct en transparant beleid hoog in het vaandel dragen."   

 

"Cycling Vlaanderen stelt zich als prioriteit te voorzien in een goede werking voor al hun leden, gaande van recreant, competitie- tot topsporter, clubs en organisatoren. We zijn dan ook bezorgd over de negatieve impact van de recente berichtgeving op de werking van onze organisatie." 

Wij hopen bij te dragen aan een constructieve samenwerking die helderheid en duidelijkheid moet verschaffen.

Cycling Vlaanderen

"Daarom wil het bestuur van Cycling Vlaanderen zich transparant en toegankelijk opstellen voor verdere communicatie en toelichting in het licht van de door minister Ben Weyts aangekondigde bijkomende onderzoeksdaden. Op die manier hopen wij bij te dragen aan een constructieve samenwerking die helderheid en duidelijkheid moet verschaffen."   


De federatie ontkent de berichten van mogelijke financiële malversaties. "In sommige mediaberichten werd eveneens aangehaald dat personeelsleden van Belgian Cycling betalingen zouden hebben verricht voor topsport met kredietkaarten van Cycling Vlaanderen." 


"Wij willen benadrukken dat alle medewerkers deze kredietkaarten steeds in alle eer en geweten hebben aangewend in de uitvoering van hun functie. Wij betreuren deze aantijgingen ten zeerste alsook het feit dat de integriteit van medewerkers in onze sportsector in vraag wordt gesteld."

Gerelateerd: