Ga naar de inhoud

Vlaamse sportfederatie trekt aan alarmbel: 4 op 10 sportclubs hebben infrastructuurprobleem

 za 27 april 2024 09:34
Een hoop Vlaamse sportclubs kampt met een infrastructureel probleem.

Uit een bevraging door de Vlaamse Sportfederatie, de koepel van sportfederaties, blijkt dat de Vlaamse sportclubs meer en meer op hun limieten botsen. Vier op de tien clubs (39 procent) geven aan dringend nood te hebben aan extra infrastructuur om de toestroom van nieuwe leden te kunnen volgen.

Meer dan 1,4 miljoen Vlamingen zijn lid van een sportclub. In vergelijking met tien jaar geleden zijn er ruim 13 procent extra sporters aangesloten bij een sportclub in Vlaanderen. Daarom hebben de clubs voldoende infrastructuur nodig, en die is er vaak niet, wat soms tot wachtlijsten en ledenstops leidt.

 

"Ondanks investeringen groeien de accommodaties onvoldoende mee met de ledenaantallen. Naar schatting de helft van de infrastructuur is gebouwd in de jaren 70 of vroeger. Daardoor stoten steeds meer clubs op hun limieten", aldus Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie.   

Naar schatting de helft van de infrastructuur is gebouwd in de jaren 70 of vroeger. Daardoor stoten steeds meer clubs op hun limieten.

Pieter Hoof, algemeen directeur Vlaamse Sportfederatie

Voor oplossingen kijkt de Vlaamse Sportfederatie vooral naar een structurele verhoging van de financiering vanuit de lokale en regionale besturen. Anderzijds kunnen ook publiek-private samenwerkingen een oplossing zijn. Veel clubs zijn zelf niet in staat hun verouderde infrastructuur of plaatsgebrek aan te pakken.


"Sommige clubs huren hun infrastructuur van bijvoorbeeld hun gemeente, en kunnen zelf niet beslissen uit te breiden of te renoveren. Van de clubs die wel zelfstandig kunnen beslissen over hun infrastructuur, heeft zestig procent onvoldoende middelen," zegt Hoof.   

Schoolinfrastructuur

De sportclubs zelf schuiven ook nog een andere oplossing naar voren: infrastructuur in scholen. Daar zijn vaak voldoende faciliteiten en ruimte. Meer dan zes op de tien Vlaamse sportclubs wil schoolgebouwen nog meer gebruiken buiten de schooluren.    


De koepelfederatie roept zowel de gemeentebesturen als de Vlaamse overheden op meer ruimte te voorzien voor sport en meer te investeren in de bouw van nieuwe sportinfastructuur, renovatie van bestaande accommodaties en herbestemming van ongebruikte panden.