Ga naar de inhoud

Arbitrage stelt nieuwe spelregels voor: extra toegevoegde tijd, handspel, buitenspel en communicatie

 wo 26 juli 2023 16:38

2 dagen voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie heeft het Professional Refereeing Department (PRD) de aanpassingen aan de spelregels gepresenteerd. De nieuwigheden gaan over onder meer handspel en een uitbreiding van de toegevoegde tijd. 

Bertrand Layec, technisch directeur van het PRD, gaf duiding bij de nieuwe spelregels voor het seizoen 2023-2024. Elke club uit de Jupiler en Challenger Pro League krijgt voor ​ aanvang van de competitie dezelfde uiteenzetting.

 

Toegevoegde tijd

 

Scheidsrechters zullen voortaan de speeltijd die wordt ‘verloren’ bij het vieren van een doelpunt in rekening brengen. De exacte speeltijd wordt bij de toegevoegde tijd gerekend. Indien een doelpunt wordt gescoord in de toegevoegde tijd, zal er nog toegevoegde tijd worden bijgeteld.

Handspel

 

De UEFA heeft de regels voor handspel na een afgeweken bal aangepast. Als de bal duidelijk van richting verandert na te zijn afgeweken op een lichaamsdeel (niet de arm of de hand), wordt het contact met de hand niet langer als een overtreding beschouwd indien er geen opzettelijke beweging is naar de bal.

 

De UEFA heeft ook de regels aangepast in geval van handspel bij een schot in de richting van het doel. Een verdediger zal niet langer een gele kaart krijgen voor een overtreding op een schot buiten het doelkader.

 

Verder zal er ook geen gele kaart meer worden gegeven wanneer een schot binnen het doelkader zou belanden, maar het verdedigende team de bal met zekerheid zou kunnen recupereren als het handspel niet had plaatsgevonden.

Buitenspel

 

Een speler in buitenspelpositie die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal onder controle heeft en vrijwillig heeft gespeeld, inclusief door vrijwillig handspel, wordt niet beschouwd als een speler in buitenspelpositie.
 

De bal wordt vrijwillig gespeeld wanneer:

- een lange bal wordt verstuurd en de speler de tijd heeft om de bal te zien aankomen;

- de bal zich traag verplaatst;

- de richting van de bal voorspelbaar is;de speler de tijd heeft gehad zijn lichaamsbewegingen te coördineren.

Communicatie voor en na de wedstrijd

 

Tijdens de play-offs van het seizoen 2022-2023 lanceerde het PRD enkele initiatieven om de communicatie tussen de scheidsrechters en coaches te verbeteren. Deze initiatieven worden gewaardeerd en zullen worden behouden tijdens het nieuwe seizoen.

 

Die communicatie houdt in dat de scheidsrechters de twee coaches 75 minuten voor de aftrap ontmoeten en, indien gewenst, ook tot 20 minuten na het laatste fluitsignaal. Op deze manier kunnen scheidsrechters en coaches op een respectvolle manier spelfases bespreken.

 

De scheidsrechters zijn ook bereid om met de coaches en aanvoerders open te communiceren tijdens de wedstrijd.

VAR

 

Bertrand Layec herhaalde tevens de belangrijkste elementen in de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR bij sleutelmomenten in de wedstrijd.

 

- Eerste optie: de beslissing op het veld moet door de scheidsrechter worden genomen.

 

- Tweede optie: indien de VAR oordeelt dat de beslissing van de scheidsrechter duidelijk en manifest fout is, volgt een on-field review.

 

- Derde optie: voor het scherm neemt de scheidsrechter altijd alleen de beslissing, op basis van de beelden die hem door de VAR worden aangeboden.

 

- Vierde optie: in uitzonderlijke omstandigheden kan de scheidsrechter een on-field review aanvragen.

Nieuw strategisch plan voor professionele arbitrage 2023-2026

Stephanie Forde, operationeel directeur van het PRD, stelde het nieuw strategisch plan voor de arbitrage in het profvoetbal voor.

 

Uit een evaluatie van het strategisch plan 2019-2023 blijkt dat de arbitrage de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet: het vertrouwen in de arbitrage is verbeterd, een langetermijnstructuur voor de Belgische arbitrage is ingevoerd, de prestaties van scheidsrechters zijn de afgelopen drie seizoenen – zowel op nationaal als internationaal niveau – verbeterd en de scheidsrechters worden op het hoogste niveau getraind en opgeleid.

 

Er is dus een positieve evolutie in de kwaliteit van de arbitrage, toch is er ook nog ruimte voor verbetering. Uit het strategisch plan 2023-2026 blijkt dat de KBVB inzet op vier pijlers.

 

1) Het verbeteren van de kwaliteit van de arbitrage: het PRD ambieert 90% juiste beslissingen op het veld (voor tussenkomst van de VAR) in de ​ Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Vorig seizoen was dat in de Jupiler Pro League 86,86%. Het PRD benadrukt bij de scheidsrechters het belang van de uniformiteit bij het nemen van beslissingen: dezelfde fouten moeten door scheidsrechters tijdens eenzelfde wedstrijd op dezelfde manier worden beoordeeld.

 

2) Het verbeteren van de kwaliteit van de VAR: het PRD ambieert 90% juiste beslissingen bij situaties waar de VAR kan ingrijpen. Vorig seizoen was dat in de Jupiler Pro League 84%. Na het ingrijpen door de VAR wil het PRD naar 99% juiste beslissingen op sleutelmomenten.

 

3) Het verbeteren van de communicatie met de stakeholders: meer communicatie tussen de scheidsrechters, de clubs en de Pro League over waarom beslissingen zijn genomen door scheidsrechters en de VAR. Het PRD maakt gebruikt van sociale media, maar gaat ook rechtstreeks in interactie met de clubs om in alle transparantie en openheid te communiceren.

 

4) Het inzetten op een kwalitatieve opleiding en begeleiding van scheidsrechters, met de ambitie om op nationaal, maar om ook op internationaal vlak, scheidsrechter op het hoogste niveau te zien presteren.