Ga naar de inhoud

Alle voetbalactoren vragen "een sterk voetbal voor een sterke samenleving": profclubs investeren 50 miljoen euro

 ma 22 april 2024 12:47
" "
De voorstelling van het nieuwe plan gebeurde vanochtend op de Ritterklub v.s.v. Jette. Op de foto: Pro League-CEO Lorin Parys.

Voetbal is niet alleen topsport, voetbal is in de eerste plaats ook een sociaal gegeven. Met de verkiezingen voor de deur slaan de 4 voetbalactoren in ons land, Pro League, de Vlaamse en Waalse vleugel en de Belgische voetbalbond, de handen in elkaar voor een sterkere samenleving door een sterker voetbal. Ze willen geen geld van de overheid, maar wel overleg op 5 beleidsdomeinen.

Vanochtend op de Ritterklub v.s.v. Jette stelden de Pro League, de vereniging van de profclubs in België, Voetbal Vlaanderen, zijn Franstalige tegenhanger ACFF en de KBVB, een nieuw sociaal contract voor tussen het voetbal, de samenleving en het beleid.

In ons land zijn 565.000 voetballers en voetbalsters actief op verschillende niveaus. Het voetbal bevordert hun fysieke en mentale ontwikkeling, maar de impact is veel groter: er zijn bijna 5 miljoen fans, meer dan 300 lokale sociale projecten helpen elk jaar 100.000 kwetsbare personen.

En ons voetbal levert een economische bijdrage van 3,5 miljard euro per jaar, 1,2 miljard langs het profvoetbal en 2,3 miljard langs het amateur- en jeugdvoetbal. 

Het sociaal contract van vandaag is een uitgestoken hand naar de politieke partijen om samen te werken na de verkiezingen.

Pro League, VV, ACFF en KBVB

De volgende 5 jaar wil de hele voetbalfamilie nog meer doen op het vlak van inclusie, welzijn en duurzaamheid. Ze willen minstens 250.000 kwetsbare mensen bereiken en ook 85.000 meisjes warm maken om te gaan voetballen. 

De komende 5 jaar engageren de profclubs in België zich om minstens 50 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het vrouwenvoetbal en het G-voetbal.

Om haar positieve sociale impact te vergroten vragen de 4 actoren geen geld aan de overheid, maar wel jaarlijks overleg.

Ze schuiven 5 concrete uitdagen naar voren in het sociale contract dat ze met elkaar en de overheid willen aangaan.

Ze verbinden daar verschillende beleidsvoorstellen aan voor de verschillende politieke niveaus. "Het sociaal contract van vandaag is een uitgestoken hand naar de politieke partijen om samen te werken na de verkiezingen", klinkt het.

De 5 uitdagingen

  1. Investeringen in onze infrastructuur aanmoedigen
  2. Een klimaat creëren waarin we vrijwilliger kunnen motiveren
  3. Een sterke veiligheidscultuur opzetten
  4. Digitale piraterij aan banden leggen
  5. Stabiel beleid uittekenen om internationale concurrentiepositie te bestendigen

1. Infrastructuur en vergunningen

"België staat hoog aangeschreven als voetballand met de Rode Duivels als uithangbord", stelt CEO Piet Vandendriessche van de KBVB. "We worden geroemd om onze jeugdwerking en opleiding van coaches. Maar op het vlak van infrastructuur zijn we een van de slechtere leerlingen van de klas."

In het jeugd- en amateurvoetbal is 60% van de infrastructuur meer dan 20 jaar oud. Liefst 70% van de clubs geeft aan dat ze meer kinderen zouden toelaten als de infrastructuur beter zou zijn.

En België hinkt ook achterop qua investeringen in de professionele sportinfrastructuur. De Belgische stadions zijn gemiddeld 30% ouder dan die in het buitenland.

Een stadion bouwen is ook moeilijk in België: vergunningprocedures duren gemiddeld 40% langer dan in onze buurlanden.

Het amateurvoetbal vraagt meer moderne infrastructuur, het profvoetbal vraagt eenvoudigere procedures en meer middelen voor de gunningsdiensten.

Club Brugge wil al jaren een nieuw stadion bouwen, maar dat lukt maar niet.

2. Vrijwilligers

Ruim 80.000 vrijwilligers zorgen ervoor dat er per seizoen ongeveer 500.000 jeugd- en amateurwedstrijden kunnen worden gespeeld: ze onderhouden de grasmat, wassen truitjes, houden de kantine open... 

Liefst 91% van de clubs hebben nood aan nieuwe vrijwilligers, 85% van de clubs geeft aan dat de administratieve lasten sterk gestegen zijn.

Philippe Rosier, CEO van Voetbal Vlaanderen: "We vinden het allemaal normaal dat als we onze kinderen naar de muziekschool brengen of als we een boek ontlenen in de bib, daar publieke ondersteuning is. Op de voetbalclub draait alles 100% op vrijwilligers."

"Onze basis zou serieus verbeterd worden als onze clubs op organisatorisch en administratief vlak structureel ondersteund zouden worden."

3. Veiligheid

Er zijn de voorbije legislatuur al veel stappen gezet voor meer veiligheid in de stadions. De Pro League en de KBVB treden sneller, vaker en harder op bij overtredingen door "fans", van welke aard ook.

"We willen nog sneller en gerichter kunnen optreden bij elke vorm van onveiligheid", verwoordt CEO Lorin Parys van de Pro League. "We willen afscheid kunnen nemen van de 3% toeschouwers die incidenten veroorzaken."

De Pro League wil onder meer strengere toegangscontroles en een beter statuut voor stewards.

4. Digitale piraterij

De prof- en amateurclubs profiteren van het mediarechtencontract. Maar bijna een half miljoen Belgen stemt illegaal af op gepirateerde streams, vooral in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar.

Die digitale piraterij zorgt voor een verlies van 134 miljoen euro, de overheid loopt 24 miljoen BTW-inkomsten mis, telt de Pro League uit. Onze profclubs vragen een apart orgaan om dit misbruik tegen te gaan.

5. Stabiel beleid voor internationale concurrentiepositie

De Pro League hamert op een stabiel fiscaal en sociaal kader om in Europa concurrentieel te kunnen zijn. De Belgische clubs doen het goed in Europa. Die inkomsten komen de hele voetbalpiramide ten goede.

In de afgelopen legislatuur zorgde de fiscale hervorming voor bijna 100 miljoen extra belastingen voor ons voetbal, rekent de Pro League uit. In de komende legislatuur wordt dat bijna 200 miljoen euro.

Andere Europese clubs krijgen financiële ondersteuning of schuldkwijtschelding. Qua loonkost scoren onze clubs gemiddeld in Europa, het huidige regime zorgt ook voor een gegarandeerde investering in de jeugd. De 4 actoren willen niet meer achteruitgaan met toekomstig beleid.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen (𝕏). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.