Ga naar de inhoud

Open oorlog bij Belgische voetbalbond: CEO en voorzitter lijnrecht tegenover elkaar na dispuut over loon

 wo 22 maart 2023 17:54
CEO Peter Bosssaert en voorzitter Paul Van den Bulck in betere tijden.

Aan de vooravond van een nieuwe campagne van de Rode Duivels knettert het bij de Belgische voetbalbond. CEO Peter Bossaert en voorzitter Paul Van den Bulck staan lijnrecht tegenover elkaar.  Aanleiding is een aangepast contract voor Bossaert, zonder inspraak van de Raad van Bestuur. Beide partijen hebben intussen advocatenkantoren ingeschakeld. Gisteravond vond een vervroegde bijzondere vergadering plaats, die leidde tot het ontslag van Bossaert.

Het conflict bij de voetbalbond samengevat:

  • In februari 2022 krijgt CEO Peter Bossaert een aangepast en verbeterd contract, zonder dat de Raad van Bestuur zijn goedkeuring geeft.
  • Ruim een maand geleden krijgt voorzitter Paul Van den Bulck het contract onder ogen. Hij vraagt een advocatenkantoor de zaak te onderzoeken. 
  • De conclusie van de advocaten: het nieuwe contract is een inbreuk op de ethische code en in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde.
  • Het juridische departement van de voetbalbond consulteert een ander advocatenkantoor. Zij spreken tegen dat er inbreuken zijn.
  • De leden van de Raad van Bestuur voelen zich (niet voor het eerst) buitenspel gezet door CEO Bossaert.
  • Een Raad van Bestuur die normaal volgende week donderdag (30 maart) was voorzien, is vervroegd naar gisteravond. Over die vergadering is nog niets naar buiten gekomen.

Voorzitter en CEO staan lijnrecht tegenover elkaar

Paul Van den Bulck zetelt sinds juni 2021 als één van de twee onafhankelijken in de Raad van Bestuur, het resultaat van het streven van CEO Bossaert naar meer diversiteit aan de top van de Voetbalbond. Een jaar later werd de Brusselse advocaat van 58 jaar ook de nieuwe voorzitter.

 

Sindsdien is de relatie tussen Van den Bulck en zijn CEO slecht geworden en heerst er een openlijk conflict over mekaars functioneren. Beiden verwijten ze de ander dat die zijn bevoegdheden te buiten gaat en zich op het terrein van de ander begeeft.

 

Na de uitschakeling van de Rode Duivels op het WK in Qatar en het vertrek van Roberto Martinez werd Bossaert al een keer teruggefloten door de Raad van Bestuur.

 

De CEO wilde toen via een video-meeting de aanstelling van Jelle Schelstraete als nieuwe TD en het nieuwe budget laten goedkeuren, maar stuitte op verzet van de Raad van Bestuur.

Een zekere loonbonus

Een goeie maand geleden kreeg Van den Bulck dan het aangepaste contract van Bossaert, die een half miljoen euro per jaar verdiende, onder ogen.

 

Daarbij werd een indexatie van het loonpakket, inclusief bonus, toegepast (sinds 2018) en werden de voorwaarden voor een bonus van 100.000 euro aangepast. Waardoor hij die volgens enkele leden van de RVB per definitie altijd volledig zal krijgen.

 

Normaal komt het de RVB toe om de hoogte ervan te bepalen, nu volstaat het om drie criteria af te vinken. Namelijk: de Raad van Bestuur moet zes keer per jaar vergaderen, er moet door een externe partij jaarlijks een rapport opgesteld worden over Good Governance van de Bond en de inkomsten van UEFA en sponsoring moeten 15 miljoen bedragen.

 

Dat laatste is naar verluidt altijd het geval.

Inbreuk op ethische code

Dit nieuwe contract werd niet voorgelegd aan de Raad van Bestuur, maar wel op verzoek van het management en naar eigen zeggen te goeder trouw ondertekend door de toenmalige bondsvoorzitter Robert Huygens en één van de ondervoorzitters, Michael Verschueren.

 

Van den Bulck heeft daarop een advocatenkantoor ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Dat kwam tot de conclusie dat wat gebeurd is "een inbreuk is op de ethische code" en "in strijd is met de wetgeving en het reglement van inwendige orde".

 

Een standpunt dat door het juridische departement van de bond op basis van conclusies van een ander advocatenkantoor formeel wordt tegengesproken. Leden van de Raad van Bestuur reageren verbijsterd op het nieuws en voelen zich niet voor het eerst buitenspel gezet door de CEO.

 

Op de Raad van Bestuur van woensdagavond moest blijken of er inderdaad inbreuken zijn gepleegd.


En of er nog een basis is en voldoende vertrouwen voor een verdere samenwerking met Peter Bossaert. Dat bleek niet het geval.

Gerelateerd: