Ga naar de inhoud

Voetbal Vlaanderen bestraft meer agressie: "Cultuur moet veranderen"

"In 99 procent van de wedstrijden gebeurt er niets, voor die ene procent, daarop moeten we zwaar ingrijpen.."

Het amateurvoetbalseizoen is nog maar goed een paar weken bezig en de berichten en meldingen van agressie lopen de spuigaten uit. Het Nieuwsblad publiceerde vandaag enkele ontluisterende cijfers. Voetbal Vlaanderen lanceerde nochtans de #doedegijdatthuisook-campagne rond sportiviteit. Coördinator Nand De Klerck bevestigt het fenomeen en stelt vast dat post-corona een rol speelt: "Op die 1% van wedstrijden dat het misgaat, moeten we zwaar en streng ingrijpen."

"Als we kijken naar wat we dit seizoen al meegemaakt hebben rond agressie in de meest ruime zin van het woord, dan komen we tot 190 dossiers die we hebben moeten oproepen bij ons Disciplinair Comité", bevestigde De Klerck aan onze redactie.

Er is duidelijk een verschil met de periode voor en tijdens corona. "We merken dat de lontjes wat korter staan na corona en een Nederlands wetenschappelijk onderzoek heeft dat ondertussen ook aangetoond. We zien dat er meer van dergelijke, zware gevallen zijn. En dat baart ons wel een beetje zorgen."

"Want net dit seizoen hebben we nog nooit zoveel ingezet rond gedrag en normen en waarden rond het voetbalplein met ons actieplan #doedegijdatthuisook."

"Voor ons zijn deze cijfers zeer alarmerend en we willen iedereen die naar een voetbalterrein komt oproepen om zich te gedragen."

"Enerzijds omdat de sancties navenant zijn, anderzijds moeten we een voorbeeld stellen voor alle voetballende kinderen die later ook nog op een terrein willen staan en ook nog op een goede manier een voetbalouder willen zijn."

Net dit seizoen hebben we zoveel ingezet op gedrag en normen en waarden met ons actieplan #doedegijdatthuisook

Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen

"Heb gevoel dat mensen op voetbal plots alle normen en waarden van normale maatschappij achterwege laten"

De mooie woorden van het actieplan vinden dus blijkbaar niet overal gehoor, integendeel: de agressie wordt erger. De Klerck ziet een tweeledige verklaring. "Langs de ene kant organiseert Voetbal Vlaanderen heel veel wedstrijden, liefst 230.000 wedstrijden per seizoen."

"Dan is het logisch dat er bij ons in vergelijking met andere sporten veel meer incidenten zijn. Want wij brengen veel meer mensen op de been."

Maar er is ook een andere kant, waar De Klerck de vinger op de wonde legt. "Ik heb ook het gevoel dat mensen die op het voetbal toekomen, plots alle normen en waarden die er zijn in een normale maatschappij achterwege laten."

Ze roepen tegen kinderen, ze roepen tegen de scheidsrechter, ze zijn agressief. We moeten werken aan een cultuurverandering van jongs af aan

Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen

"Ze roepen tegen kinderen, ze roepen tegen de scheidsrechter, ze zijn agressief... Daar moeten we echt van af. We moeten werken aan een cultuurverandering van jongs af aan."

 

"Dat proberen we te doen met ons #doedegijdatthuisook-actieplan (om sportiviteit te bevorderen) en ons Come Together-actieplan (tegen racisme en discriminatie), dat een jaar geleden is gelanceerd in samenwerking met de KBVB. We gaan daar aan blijven werken, maar dat is een werk van lange adem."

Sensibilisering én sanctionering

Sensibilisering is een, bestraffing is iets anders. Maar dat gebeurt, stelt De Klerck. "In die 190 dossiers is zwaar bestraft. Je mag niet vergeten dat we al een zeer stevig disciplinair sluitstuk hebben. Mensen met heel veel capaciteiten beoordelen de situatie en bepaalde schorsingen of geldboetes en dergelijke opleggen."

"De sancties zijn al niet mals, we zullen bekijken of we in de toekomst ook daar nog een versnelling hoger moeten schakelen."

Het is De Klerck ook opgevallen dat in het profvoetbal ook veel incidenten zijn, kijk maar naar de vuurpijlen de voorbije weken. "Het werkt elkaar in de hand. Voor mij gaat het over de hele voetbalcommunity als geheel. Het gaat over cultuur."

"Of dat nu de cultuur van het jeugd/amateur- of van het profvoetbal is, dat is ongeveer hetzelfde. Het zijn ook dezelfde mensen die naar die wedstrijden gaan kijken. Het gaat over de volledige voetbalcommunity, waarvan we de cultuurverandering zo snel als mogelijk moeten realiseren."

De Klerck eindigt met een positieve boodschap: "Voor mij is voetbal nog altijd de mooiste sport. Bij 99 procent van onze wedstrijden gebeurt er niets, maar die ene procent waar het fout loopt, daar moeten we zwaar en streng op ingrijpen."

Het gaat over de volledige voetbalcommunity - jeugd/amateur- én profvoetbal. Het werkt elkaar in de hand. We moeten zo snel als mogelijk de cultuurverandering realiseren

Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen

"Andere meldingen op ons meldpunt ook explosief toegenomen"

Sinds vorig jaar kan je ook met de RBFA App van de bond als gebruiker (speler, coach, ref, supporter, bestuurder) makkelijker agressie, discriminatie of andere incidenten melden. Dat werkt natuurlijk drempelverlagend.

Maar die verklaren helemaal niet de hogere agressiecijfers van nu", stelt De Klerck: "Die 190 zijn officiële verslagen opgemaakt door scheidsrechters."

"Daarnaast heb je nog onze hele werking rond het meldpunt. En dat zijn nog andere cijfers. Meestal overlappen die wel."

"Maar er zijn nog andere zaken die gemeld worden, dan denk ik aan grensoverschrijdend gedrag, racisme, problemen met lidgelden en speelkansen... Ook die zaken behandelen wij en daar stellen we ook een explosie van het aantal meldingen vast."

"Vorig seizoen kregen we 676 meldingen op ons meldpunt, dit seizoen zitten we al aan 237. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. Maar dat komt ook omdat we een proactief en actief beleid voeren, waarbij we vragen dat iedereen alles meldt."

"Dat wil niet meteen zeggen dat de situatie enorm verslechterd is. Het is gewoon de eerste keer dat we alles binnenkrijgen. Mensen weten ons te vinden en weten ook dat we er iets mee doen."

Dan gaat het om grensoverschrijdend gedrag, racisme, problemen met lidgelden en speelkansen...

Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen