Volley Vlaanderen verleent volledige medewerking aan onderzoek grensoverschrijdend gedrag

  Gert Vande Broek.

  Het bondsparket kan bij zijn onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Gert Vande Broek rekenen op de medewerking van Volley Vlaanderen. "We willen een goed functionerende organisatie zijn waar iedereen in de beste
  omstandigheden zijn favoriete sport kan beoefenen", zegt de voorzitter van Volley Vlaanderen.

  Het parket van Volley Vlaanderen besliste vorig week een ambtshalve vordering te starten tegen bondscoach Gert Vande Broek na de getuigenissen over mogelijk psychologisch grensoverschrijdend gedrag bij de Yellow Tigers.

   

  De federatie zelf besliste vandaag in een zitting dat het haar volledige medewerking zal verlenen aan het lopende onderzoek.

  Verder wil Volley Vlaanderen  inzetten op het aanbieden van een gezonde én veilige sportomgeving in elke club en op elk niveau. 

   

  De federatie beklemtoont hierbij dat sinds jaren hiervoor de nodige procedures opgesteld werden en dat indien er een vraag, vermoeden of klacht is over grensoverschrijdend gedrag hiervan melding kan worden gemaakt via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be.

   

   “We willen een goed functionerende organisatie zijn waar iedereen in de beste
  omstandigheden zijn favoriete sport kan beoefenen", zegt Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen.

  "De voorbije jaren werden meerdere belangrijke initiatieven genomen, zoals de oprichting van een ethische commissie en api's (aanspreekpunt integriteit)."

   

  "In het kader van de recente gebeurtenissen zal de federatie een verdere

  optimalisatie nastreven. De resultaten hiervan zullen als basis dienen van
  eventuele nieuwe maatregelen die volledig ten dienste zullen staan van de
  opleiding en ontplooiing van al onze atleten, zowel op sportief als op mentaal
  vlak."