Ga naar de inhoud

Spuwen, een vuistslag, een trap in de maag: agressie op Vlaamse voetbalvelden voortaan dubbel zo zwaar bestraft

 wo 24 mei 2023 07:01
voetbalveld
Voetbal Vlaanderen: "Agressie hoort niet thuis op een voetbalveld."

Dit seizoen werden er bijna 7.000 incidenten van verbale of fysieke agressie gemeld op onze Vlaamse voetbalvelden. De Vlaamse voetbalfederatie Voetbal Vlaanderen zal de agressie voortaan dubbel zo zwaar bestraffen. Het is het sluitstuk van het actieplan #doedegijdatthuisook?.

Een vuistslag in het gezicht van een supporter, een trap in de maag van een speler, spuwen op de scheidsrechter, ... het is allemaal de revue gepasseerd op de voetbalterreinen.

 

In totaal kreeg Voetbal Vlaanderen dit seizoen 6.801 meldingen binnen.

 

"Dat kunnen we niet tolereren", is algemeen directeur Philippe Rosier duidelijk.

 

"Blijkbaar zitten deze vormen van agressie ingebakken in onze voetbalcultuur. Met dat antwoord nemen wij geen genoegen meer", zegt hij stellig.

 

"Naast al onze vormen van sensibilisering is het ook tijd om de strafmaat op te voeren. Agressie heeft geen plaats en zal vanaf volgend seizoen dubbel zo zwaar bestraft worden."

Agressie heeft geen plaats en zal vanaf volgend seizoen dubbel zo zwaar bestraft worden.

Philippe Rosier

"Voetbal is natuurlijk een contactsport, er gebeuren al eens contacten waarbij de ene speler te laat komt en de andere raakt. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat over gedrag dat niet thuishoort op een voetbalveld, waarbij fysiek en verbaal geweld gebruikt wordt", verduidelijkt Rosier in De Ochtend.

Ga er maar aan staan als scheidsrechter. Rosier: "Dat is een fantastische hobby. We doen heel veel campagnes om refs te werven. We leiden jonge scheidsrechters op, maar als die dan al in hun 1e, 2e of 3e match te maken krijgen met agressie tegen hen... Probeer dan maar als federatie om meer refs te recruteren."

Het gebeurt dus al van bij het jeugdvoetbal. "Je zag tijdens corona dat er met minder ouders rond het terrein minder agressie was. Het zijn vaak ouders langs de kant die voor problemen zorgen."

"Hoe dat kan? Voetbal is een heel laagdrempelige sport, waar iedereen welkom is, met verschillende opleidingsniveaus, verschillende sociale achtergronden. We maken er een erezaak van dat iedereen welkom is."

Elk geval is er een te veel, maar Rosier schetst wel dat al die meldingen teruggaan op 330.000 wedstrijden in een seizoen. Bij 2 procent is er dus sprake van een incident.

Je zag tijdens corona dat er met minder ouders rond het terrein minder agressie was. Het zijn vaak ouders die voor problemen zorgen.

Philippe Rosier

Om de agressie aan te pakken zet Voetbal Vlaanderen heel veel in op sensibilisering. "Al enkele maanden loopt er de campagne #doedegijdatthuisook? Wat je thuis niet doet, hoort ook niet op een veld. We willen een cultuuromslag bewerken. Dat is niet altijd makkelijk. Het goede nieuws is dat sensibilisering werkt."

"Ten tweede zetten we in op begeleiding van slachtoffers. Elk individueel dossier bij het meldpunt wordt behandeld. We bemiddelen ook vaak."

"En als dat niet werkt, moet je naar een disciplinair orgaan gaan. Dat hanteert een indicatieve tabel en daarin hebben we nu beslist om wat met agressie te maken heeft, veel strenger te bestraffen. Het is het sluitstuk van het traject. Het gaat niet alleen om spelers, maar ook supporters, clubbestuurders, trainers..." 

Enkele voorbeelden van de nieuwe straffen

  • Een opzettelijke vuistslag, niet in het aangezicht en zonder blessure tot gevolg, wijzigt van 3 naar 6 speeldagen schorsing.

  • Een opzettelijke vuistslag in het aangezicht kreeg vroeger 6 weken schorsing. Voortaan riskeert de agressor een zwaardere strafmaat dan 8 speeldagen.

  • Een opzettelijke en brutale trap die een vervanging noodzakelijk maakt, wijzigt van 4 naar 8 speeldagen.

  • Spelers die de scheidsrechter fysiek bedreigen, zullen geen 5, maar 8 speeldagen aan de kant staan.

De federatie benadrukt het belang van de specifieke context van het incident en bepaalde nuances die daarmee gepaard gaan.

 

Een vuistslag naar aanleiding van een ernstige verbale belediging kan bijvoorbeeld anders bestraft worden dan een vuistslag zonder aanleiding.

 

Het is nog steeds aan het Parket om een strafmaat te vorderen en aan het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen om een straf uit te spreken. Zij nemen alle facetten van het incident in rekening.

Gerelateerd: