Peter Vandenbempt kadert het interview met Veljkovic: "Dit is zijn kant van het verhaal"

 di 14 december 2021 12:01
Peter Vandenbempt tijdens het Pano-interview met Dejan Veljkovic.

Het is een delicate kwestie: een corrupte makelaar aan het woord laten over zaken waarmee hij de Belgische voetbaltop in diskrediet brengt. Peter Vandenbempt, die Dejan Veljkovic interviewde, kadert daarom de Pano-reportage van vanavond aan de hand van zes sleutelvragen. Zoals: waarom een gesprek met Veljkovic? En hoe weten we dat hij ook de waarheid vertelt?

Waarom laat Pano Dejan Veljkovic zelf aan het woord?

“In zekere zin is Veljkovic een historisch figuur: de eerste spijtoptant in de geschiedenis van de Belgische justitie. Daarnaast is het interessant omdat hij drie jaar in de picture staat, omdat hij beschouwd wordt als spilfiguur in het voetbalschandaal. Nu kunnen wij zijn kant van het verhaal horen. Dat is het ook: zíjn kant van het verhaal.”

We hebben geluisterd naar het verhaal zoals Veljkovic dat vertelde

Peter Vandenbempt

“Het interview dateert al van een tijdje geleden, februari 2020 - zo moet je er ook naar kijken. We moesten om juridische redenen wachten tot de goedkeuring van het memorandum dat zijn spijtoptantenregeling bekrachtigde."

 

"Ondertussen zijn al een heleboel onthullingen verschenen in de media, waarvan wij op dat moment nog geen kennis hadden. We hebben geluisterd naar het verhaal zoals Veljkovic dat vertelde. De verklaring van zijn zwarte boekhouding en handelen tijdens meer dan 10 jaar makelaarschap.”

Hoe weten we dat Dejan Veljkovic de waarheid vertelt in de reportage?

“Wat voor ons heel belangrijk was: Veljkovic heeft in de uitzending niks anders verteld dan aan de politie. Dat hebben wij gecheckt. Veljkovic weet dat hij in het kader van zijn regeling als spijtoptant oprecht, waarachtig én volledig moest zijn.”

We hebben de garantie gekregen dat hij zijn verhaal niet aangedikt of uitgebreid heeft.

Peter Vandenbempt

“Als achteraf blijkt dat hij gelogen heeft of dingen achterhield, dan vervalt zijn statuut en wordt hij doorverwezen naar de rechtbank. Hij kon het risico dus niet nemen om níet de waarheid te vertellen. We hebben de garantie gekregen dat hij zijn verhaal niet nog eens aangedikt of uitgebreid heeft voor de camera.”

Wat zegt de reportage over schuld of onschuld?

“Wel, het verhaal dat aan bod komt, is dat van Veljkovic. Schuld of onschuld: dat is in eerste instantie een zaak voor het parket. Dat zal op basis van de verklaringen en gedane onderzoeken moeten beslissen voor welke clubs of individuele personen ze voldoende bewijs hebben van wat Veljkovic zegt. Vervolgens zal het parket bepalen voor welke mensen en clubs ze een doorverwijzing naar de rechtbank vragen.”

Pas over een aantal jaar zullen we weten welke clubs en mensen schuldig bevonden worden.

Peter Vandenbempt

“Maar zelfs dat laatste houdt geen schuldverklaring in. Dat komt pas helemaal op het einde van de rit - en daar zullen nog veel advocaten bij komen kijken. Pas over een aantal jaar zullen we weten welke clubs en mensen schuldig bevonden worden.”

 

“Voor het parket zal het sowieso niet vanzelfsprekend worden om bepaalde verklaringen hard te maken. Zo haalt Veljkovic op een bepaald moment met valse scoutingsfacturen cash geld af en deelt hij dat op zijn beurt uit aan managers, trainers en spelers. Dat laatste stuk van de ketting valt evenwel moeilijk te bewijzen. Tenzij de persoon in kwestie het meteen gaan storten is.”

Welke indruk heeft Dejan Veljkovic nagelaten tijdens het interview?

“Hij presenteert zich graag als het grote slachtoffer van het systeem. Dat is zijn insteek van het verhaal. Naar eigen zeggen draaide Veljkovic mee in een systeem dat al bestond. En de enige mogelijkheid om te overleven was er zelf ook in meedraaien."

 

"Maar dat strookt volgens mijn info niet met de waarheid. Naar mijn mening is Veljkovic geen slachtoffer, maar een zeer actieve medespeler in het systeem. De spilfiguur? Dat laat ik in het midden. Maar hij heeft sowieso in een actieve en pro-actieve rol constructies opgezet.”

We mogen niet vergeten dat Veljkovic niet uit schuldbesef is overgegaan tot bekentenissen.

Peter Vandenbempt

“Wat Veljkovic doet, alle schuld bij de clubs leggen, is niet correct. Maar het omgekeerde evenmin.”

 

“We mogen ook niet vergeten dat Veljkovic niet uit schuldbesef is overgegaan tot bekentenissen, maar omdat hij met zijn rug tegen de muur stond. Zijn zwarte boekhouding was in beslag genomen door de politie. Alle bewijzen van zijn malversaties en constructies waren dus in handen van het parket.”

Is Dejan Veljkovic de enige in dit verhaal die zijn straf al kent?

“In zijn eigen ogen vindt Veljkovic zeker dat hij al gestraft is, ja. Dat is natuurlijk relatief: zijn vijf jaar cel en 80.000 euro boete zijn allebei voorwaardelijk. Daarnaast is een heel deel van zijn bezittingen verbeurdverklaard. Appartementen, geld… Volgens zijn advocaat kostte hem dat 4 miljoen euro. Ook dat is opnieuw relatief, want alles dat hij heeft moeten afgeven, was op een illegale manier verkregen.”

Het feit dat Veljkovic nooit meer aan de bak zal komen als makelaar in ons land, is zijn grootste frustratie. Dat begrijp ik wel.

Peter Vandenbempt

“Het is een ietwat karikaturale vergelijking, maar stel dat er iemand inbreekt in mijn woning en alle juwelen steelt. Vervolgens wordt de dief opgepakt en moet hij alles teruggeven. Dan kan je dat moeilijk een straf noemen, hé. Als Veljkovic zegt: een deel is ook dat ik niet meer op dergelijke manier mag werken… Dan is dat evenmin een straf, maar wat je hoort te doen als burger en makelaar.”

 

“Ik denk dat de zwaarste straf die Veljkovic heeft gekregen, het feit is dat hij nooit meer aan de bak zal komen als makelaar. Toch zeker in ons land, daarbuiten valt nog af te wachten. Die frustratie begrijp ik wel, want sommige anderen voeren wel nog steeds hun activiteiten uit.”

Dejan Veljkovic praat over veel mensen in de reportage. Hebben die allemaal de kans gehad om te reageren?

“Die zijn allemaal aangeschreven en gecontacteerd, ja. De meeste van de namen zijn ondertussen al in de pers verschenen natuurlijk. Die mensen hebben allemaal de kans gekregen op een wederwoord. Om te weerleggen wat er is verteld of om niet te reageren, zoals velen hebben gedaan.”

"Het Verhaal van Dejan Veljkovic" is vanavond vanaf 21.30 uur te bekijken op Eén en VRT NU.

Aankondiging in het Journaal: