0:18di 8 februari 2022

Belgische biatleten spelen geen rol van betekenis op de 20km