Karen Khachanov - Denis Shapovalov

  Wimbledon

  Karen Khachanov (27, 25)
  set
  Denis Shapovalov (12, 10)
  4
  1
  6
  6
  2
  3
  7
  3
  5
  1
  4
  6
  4
  5
  6