Emil Ruusuvuori-Yoshihito Nishioka

  Wimbledon

  Emil Ruusuvuori (53)
  Yoshihito Nishioka (41)
  6
  1
  2
  6
  2
  2
  4
  3
  6
  6
  4
  4