KV Mechelen en 4 (ex-)bestuurders vragen allemaal de vrijspraak

  De tweede dag van de tuchtprocedure van de voetbalbond over matchfixing is een grote aanval op het onderzoek geworden. KV Mechelen en vier (ex-)bestuurders vroegen de facto de vrijspraak voor hun cliënten. "Het onderzoek is selectief en slordig gebeurd."

  "Als club treft KVM geen schuld, het waren individuele initiatieven"

  Vijf betrokken partijen kwamen zich maandag verdedigen. Aanvallen op de onderzoeksmethoden en de Geschillencommissie zelf liepen als een rode draad door dag twee van de tuchtprocedure.Alle advocaten begonnen er hun pleidooi mee. 

   

  De advocaten van KV Mechelen zetten meteen de toon voor de hele dag. "Het onderzoek van de voetbalbond is eenzijdig en onvolledig en dus is het recht op verdediging geschaad."  

   

  KV Mechelen vroeg op het einde van zijn pleidooi ook nog om een andere reden expliciet de vrijspraak. "Als club treft KV Mechelen geen schuld. Als de feiten van beïnvloeding waar zouden zijn, was een meerderheid van het bestuur van KVM (11 mensen in totaal) niet op de hoogte. Het ging hoogstens over initiatieven van individuen."

   

  Ook ex-voorzitter Johan Timmermans vroeg expliciet de vrijspraak. Zijn advocaat hekelde op zijn beurt het onderzoek, maar ging ook in op twee telefoongesprekken die hem aangewreven worden. Een met financieel directeur Thierry Steemans en een met Paul Allaerts, directeur van Moeskroen. Voorzien van de juiste context heel normale voetbalgesprekken, zo stelde zijn advocaat. "

   

  "Het eerste gesprek ging onder meer over de tribune van Waasland-Beveren en de sfeer daar in de laatste dagen van het seizoen. In het gesprek met Allaert vroeg meneer Timmermans inderdaad of Moeskroen "er ging voor spelen", maar is dat matchfixing?"

  Wie is Olivier?

  Na de middag argumenteerde de verdediging van medehoofdaandeelhouder Olivier Somers dat uitspraken uit de telefoontaps, die zijn cliënt worden aangewreven en in kranten zijn terechtgekomen, door de onderzoeker bewust of onbewust uit hun context zijn getrokken of verkeerd zijn geïnterpreteerd. "Elk stuk dat het bondsparket aanhaalt, kan makkelijk herlegd worden, door kritisch naar de stukken te kijken."

   

  Daarvan gaf hij een uur lang voorbeelden. Zoals de onduidelijkheid die er ontstaat als het over de voornaam "Olivier" gaat. "Gaat het dan over Olivier Somers? Olivier Myny? Olivier Swolfs? Of Olivier Renard?" Ook Somers vroeg daarop de vrijspraak.

   

  Stefaan Vanroy zou als sportief directeur van KV Mechelen onder meer spelers van Eupen en Olivier Myny hebben benaderd volgens het onderzoek. "Maar de spelers van Eupen hebben verklaard geen contact te hebben gehad met mijn cliënt en Myny stond al veel langer op de radar bij KV Mechelen." Ook de telefoongesprekken van Vanroy krijgen een heel andere betekenis als de volledige context wordt geschetst, klonk het.

  "U mag meneer Steemans desnoods levenslang schorsen"

  Ex-financieel directeur Thierry Steemans wordt door de onderzoekscoördinator een cruciale rol toegedicht in het benaderen van Waasland-Beveren via Dejan Veljkovic. Dat de advocaat Joris Van Cauter vroeg om de procedure onontvankelijk te verklaren op basis van procedurefouten, was niet meer dan een voortzetting van de voorafgaande pleidooien.

   

  Opvallend was wel dat Steemans geen belang hecht aan een tuchtstraf. "Hij wil vooral zijn reputatie beschermen. "Wij zijn hier omdat ik het nodig vind dat hier vandaag gezegd werd dat meneer Steemans zich nooit verrijkt heeft."

   

  "Hij wil niet als zondebok worden gebruikt. Hij is zo gedegouteerd over de gang van zaken in het voetbal, dat hij nog tijdens zijn verblijf in de gevangenis zijn ontslag heeft gegeven overal waar hij actief was in het voetbal. Voor meneer Steemans mag u hem desnoods levenslang schorsen. Hij heeft geen enkele ambitie meer in de voetbalwereld."

   

  Fase per fase

  1. 18 uur 01. Einde van de zitting. Na 9 uur komt er een einde aan de tweede dag van deze tuchtprocedure van de voetbalbond. Morgen is Waasland-Beveren aan de beurt.
  2. 17 uur 58. Advocaat Steemans ziet onvoldoende argumenten zijn cliënt te vervolgen. De conclusie van de advocaat van Thierry Steemans is niet verrassend. Hij vraagt de tuchtprocedure onontvankelijk te verklaren of anders op te schorten. Concreet betekent dat dat ook hij onvoldoende argumenten ziet Steemans te vervolgen door de bond.
  3. 17 uur 49. Ik zit hier vooral omdat ik het nodig vind dat hier vandaag gezegd werd dat meneer Steemans zich nooit verrijkt heeft. Joris Van Cauter.
  4. 17 uur 41. "U mag Steemans levenslang schorsen van hem, maar hij is niet de zondebok". Volgens het onderzoek van de voetbalbond speelt Steemans een cruciale rol in het benaderen van Waasland-Beveren via Dejan Veljkovic. "Deze morgen hoorden we de advocaten van voetbalclub KV Mechelen al zeggen dat de club niet de zondebok wil zijn. Meneer Steemans gaat dat ook niet zijn", zegt zijn advocaat. "Hij is zo gedegouteerd over de gang van zaken in het voetbal, dat hij nog tijdens zijn verblijf in de gevangenis zijn ontslag heeft gegeven overal waar hij actief was in het voetbal. Voor meneer Steemans mag u hem desnoods levenslang schorsen. Hij heeft geen enkele ambitie meer in de voetbalwereld. Wij zitten hier omdat de goede naam en faam van meneer Steemans te grabbel wordt gegooid door een onjuist strafrechtelijk onderzoek en lekken naar de pers." .
  5. 17 uur 22. Meneer Steemans betwist de juistheid van de samenvattingen van de transcripties van de telefoontaps. Op zijn minst zijn gesprekken uit hun context getrokken. Zo is er een verkeerd en vertekend beeld ontstaan. Joris Van Cauter.
  6. 17 uur 16. Ook hier wordt de procedurekaart getrokken. Ook Joris Van Cauter neemt uitgebreid zijn tijd om alle procedures, die volgens hem niet correct verlopen zijn sinds Thierry Steemans in oktober werd aangehouden, uitgebreid te beschrijven. "Ik zie niet in waarom wij tot vandaag geen toelating hebben gekregen tot de telefoontaps.".
  7. 16 uur 57.
  8. 16 uur 57. Wie is Steemans? "Hij is een geboren Mechelaar en is al lang fan van de club. Hij is door Mark Uytterhoeven naar voren geschoven in de periode van de redding van de club, op basis van de financiële vaardigheden die hij heeft om de club gezond te maken. Hij heeft zich jaren belangeloos ingezet voor de club. Dat wil ik benadrukken, want er zijn mensen die beweren dat hij geld gepakt heeft.".
  9. 16 uur 52. Als allerlaatste voor vandaag: verdediging Thierry Steemans. Als laatste aan het woord is de verdediging van Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen.
  10. 16 uur 32. Kern van de zaak: was er contact? . De advocaat gaat ook in op drie contacten die volgens de onderzoekscoördinator aantonen dat Vanroy een rol speelde in de matchfixing. "Er wordt gezegd dat meneer Vanroy spelers van Eupen heeft benaderd, maar verschillende spelers en makelaars hebben verklaard nooit rechtstreeks contact te hebben gehad met meneer Vanroy." Ook sprak Vanroy in een telefoongesprek met Steemans over Olivier Myny. "Myny stond al lang op de radar bij KVM. Van voor de tijd van Vanroy. Als de vraag dan komt of Vanroy nog interesse in hem heeft voor de bewuste zondag tegen Beveren op zondag, natuurlijk zegt mijn cliënt dan ja. Maar dat moet je zien in de context. Alleen laat het bondsparket de context van de vroegere interesse en de lacherige intonatie weg bij de citaten die het gebruikt." Tenslotte kwam de advocaat ook terug op een uitspraak van Somers aan Vanroy: "Ik had Davy Roef beter zelf gecontacteerd om alles binnen te laten". Zijn advocaat verdedigt zijn cliënt: "Als zoiets na de match in volle ontgoocheling wordt gezegd, dan is het toch niet serieus te denken dat er dan echt contact geweest zou zijn voor de match.".
  11. 15 uur 58. "Vanroy was niet de sportief directeur". Volgens de advocaat van Stefaan Vanroy maakt de bondsprocureurs bovendien een fout als hij uitgaat van betrokkenheid van zijn cliënt op basis van zijn rol binnen de club. "Het bondsparket gaat uit van het feit dat Vanroy deel uitmaakte van de dagelijkse werking van de club als sportief directeur. Maar uit verschillende verklaringen blijkt dat Vanroy voor de bewuste match geen sportief directeur was. Dat werd hij pas echt voor het seizoen 2018-2019.".
  12. 15 uur 47. Ook verdediging Vanroy trekt de kaart van de procedures. De advocaat van Vanroy stelt zich specifiek voor zijn cliënt de vraag waarom zijn cliënt maar een keer is verhoord "als spilfiguur". Bovendien heeft zijn cliënt geen inzage gekregen in het strafdossier. .
  13. 15 uur 22. Vanroy aan de beurt. De volgende in de rij is Stefaan Vanroy, sportief directeur van KVM en zijn advocaten. Voor hem wordt een schorsing van 7 jaar gevraagd door de bond, daarna mag hij nooit meer lid worden van de bond en moet hij een boete van 125.000 euro betalen.
  14. 15 uur 20. Ook Somers gaat voor de vrijspraak "En daar is moed voor nodig". Na een vurig pleidooi van meester Thiebaut klinkt dezelfde vraag aan de Geschillencommissie voor Olivier Somers. "U kan alleen vaststellen dat de bondsactie niet overtuigd is. Met veel vertrouwen vraag ik daarom de vrijspraak. En daar is moed voor nodig.".
  15. 15 uur 15. De advocaten van Olivier Somers hebben bijna een uur de verschillende manieren besproken waarop hun cliënt Somers mee betrokken zou zijn of niet in matchfixing. "Elk stuk dat het bondsparket aanhaalt, kan makkelijk herlegd worden, door kritisch naar de stukken te kijken." Een van de vele voorbeelden is het gebruik van de voornaam "Olivier" in vele transcripties van de telefoontaps. "Gaat het dan over Olivier Somers, Olivier Myny, Olivier Renard, Olivier Swolfs?".
  16. 14 uur 25. Wat vraagt Somers? . "We vragen dat deze tuchtprocedure onontvankelijk wordt verklaard. Of minstens om de tuchtprocedure op te schorten tot meneer Somers inzage heeft gekregen in het dossier. De tuchtprocedure gewoon voortzetten, zou een flagrante inbreuk zijn op de rechten van de verdediging van meneer Somers.".
  17. 14 uur 15. Procedure deugt niet. We horen heel vaak dezelfde argumenten van de advocaten vandaag. Ook de verdediging van Somers hekelt het onderzoek van de voetbalbond. Er is onder meer kritiek dat het dossier onvolledig is en dat de voetbalbond "rechter en partij" is. .
  18. 14 uur 11. Zwijgen is geen schuldbekentenis. Olivier Somers heeft tot op heden geen verklaringen willen afleggen aan de voetbalbond. "Dat is geen schuldbekentenis. Het is de weg van het gezond verstand omdat de voetbalbond ook burgerlijke partij in de strafzaak is. Somers betwist uitdrukkelijk de feiten die hem ten laste worden gelegd, witwassen en ook private omkoping. Zijn belangrijkste zorg is dat hij strafrechterlijk niet veroordeeld wordt.".
  19. 14 uur 10.
  20. 14 uur 05. Wie is Olivier Somers? De advocaat van Somers begint met een korte profielschets. "Hij is een ondernemer pur sang. Hij is geen voetbaldier met overal zitjes zoals een Bart Verhaeghe of Marc Coucke. Hij heeft het aantal spelers van makelaar Dejan Veljkovic drastisch teruggebracht, maar Veljkovic is niet iemand die zich zo maar aan de kant laat schuiven.".