"Geen envelop meer onder tafel": nieuw financieel kader in amateurvoetbal

  Het financiële kader moet amateurclubs helpen bij een duurzaam businessmodel.

  Een vergoedingsplafond van 4.500 euro per seizoen en alleen maar digitale betalingen. Met dat nieuwe financiële kader maakt Voetbal Vlaanderen een einde aan de jarenlange rechtsonzekerheid rond de RSZ-bijdragen van amateurvoetballers. "De tijd waarin onze amateurclubs hun spelers honderden euro’s per maand in het zwart betaalden, is voorgoed voorbij."

  Een envelop tekengeld onder tafel, winstpremies die de pan uitswingen of spelers die ieder jaar verkassen naar een club in de buurt die enkele euro’s meer betaalt per gewonnen punt... Iedereen kent de clichés uit het betaalde amateurvoetbal.

   

  Met een duidelijk nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal hoopt Voetbal Vlaanderen paal en perk te stellen aan dergelijke uitwassen. "De tijd waarin onze amateurclubs hun spelers honderden euro’s per maand in het zwart betaalden, is voorgoed voorbij", stelt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. 

   

  Maar wat houdt dat nieuwe financiële kader precies in? Amateurvoetballers kunnen vanaf het seizoen 2023-2024 nog 4.500 euro aan puntenpremies verdienen, met een maximum van 100 euro per punt. Dat bedrag is volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen: het wordt gezien als onkostenvergoeding en niet als loon.

   

  “Al jaren waren er onduidelijkheden omtrent de drempels en statuten waar RSZ-bijdragen verplicht waren. Zo zijn er amateurclubs die tussen 100.000 en 200.000 euro RSZ-schulden boven het hoofd hangen omdat de regels in elke regio anders geïnterpreteerd werden. We zorgen nu voor duidelijkheid", aldus De Klerck.

  "Een club mag meer betalen aan een speler dan 4.500 euro, maar dan moet daar RSZ op betaald worden."

   

  Een tweede grote verandering: vanaf 1 juli 2023 mogen clubs hun spelers alleen nog maar digitaal uitbetalen via een rekeningnummer van de club. Dat wordt ook opgenomen in alle contracten van de spelers: er wordt één modelcontract ter beschikking gesteld.

  Duurzaam businessmodel

  De maatregelen moeten de amateurclubs helpen om een duurzaam businessmodel uit te bouwen en meer te investeren in eigen infrastructuur. 

   

  "We hebben liever dat clubs extra geld investeren in hun jeugdspelers, trainers en begeleiders dan in royale vergoedingen voor hun A-kernspelers", zegt De Klerck.

   

  "Clubs zullen zo trouwens ook meer centen overhouden om hun eigen sportinfrastructuur verder uit te bouwen en sociaal-maatschappelijke projecten te realiseren. Door bewuster om te gaan met hun financiële middelen bouwen de amateurclubs een duurzaam businessmodel uit voor de lange termijn.”

   

  De amateurclubs zullen elk jaar een budgetoefening maken en die digitaal indienen via een centraal platform. De clubs krijgen een template ter beschikking als hulpmiddel en er komen ook infosessies om hen te helpen bij hun financiële huiswerk. 

  We hebben liever dat clubs extra geld investeren in hun jeugdspelers, trainers en begeleiders dan in royale vergoedingen voor hun A-kernspelers.

  Nand De Klerck, Voetbal Vlaanderen

  “We doen er alles aan om de administratieve druk weg te nemen bij onze clubs. Samen met de clubs hebben we een modelcontract uitgewerkt en zorgen we voor professionele ondersteuning bij de opmaak van hun budget", zegt Tom Borgions, financieel directeur van de KBVB. 


  "Kortom, we zorgen ervoor dat onze amateurclubs rechtszekerheid hebben rond de verloning van hun spelers. Wat we wel vragen van de clubs is om aan het einde van elk seizoen een verklaring op eer in te dienen waarin ze bevestigen dat ze de basisprincipes respecteren.” 

   

  Voetbal Vlaanderen en de KBVB stemden gisteren in met de financiële hervorming. Die gaat in vanaf het seizoen 2023-2024. Clubs hebben tijd tot 28 februari 2024 om hun financieel beheer aan te passen aan de nieuwe budgettaire regels voor het amateurvoetbal in Vlaanderen.