Kamp-Nick Nuyens spreekt “pestgedrag” tegenover Wout van Aert tegen

Nick Nuyens en Wout van Aert toen ze nog door dezelfde deur konden.

In een aflevering van Thuismatch vorige week blikte Wout van Aert nog eens  terug op zijn passage en vertrek bij de ploeg van Nick Nuyens. Hij vertelde dat Nuyens achter zijn rug zijn bankrekening had laten blokkeren om een schadevergoeding terug te betalen. “Pestgedrag”, noemde Van Aert het. De advocaat van Nuyens reageert vandaag op die uitspraken. 

Wout van Aert vond dat hij in de ploeg van Nuyens nooit had kunnen presteren  wat hij sinds zijn komst bij Jumbo-Visma etaleert. 

 

“Die ploeg (van Nuyens, red) had veel problemen met de omkadering die niet professioneel was. Er waren problemen met het materiaal... Ik had diverse frustraties”, zei Van Aert.

 

"En als je dan te weten komt dat Nick Nuyens schriftelijk bewijs probeert te krijgen dat het probleem bij mij lag, wat hij dus aan Niels (Albert, red) heeft gevraagd, dan is het vertrouwen volledig weg. Dan restte er mij geen andere keuze dan te vertrekken."

 

Bij monde van zijn advocaat Rudi Desmet laat Nick Nuyens weten dat “die voorstelling van zaken niet klopt”. 

 

Rudi Desmet: “Ten eerste heeft het arbeidshof van Antwerpen alle aantijgingen van Wout van Aert onderzocht en onder meer vastgesteld dat uit niets blijkt dat het de intentie was van Nick Nuyens om Niels Albert een valse, niet met de waarheid overeenstemmende verklaring te doen afleggen."

 

"De vraag van Nick Nuyens aan Niels Albert is in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd en is dus geen fout die het ontslag om dringende reden kan rechtvaardigen.”  

 

“Het arbeidshof zegt dat Wout van Aert het voorval schromelijk overdrijft en buiten alle proportie blaast door gewag te maken van chantage, valsheid in geschrifte en dergelijke meer en zo een ongeoorloofde intentie toe te dichten aan Nick Nuyens.”

Het arbeidshof heeft geoordeeld dat mijn cliënt geen fout gemaakt heeft.

Advocaat van Nick Nuyens

"Pestgedrag gebaseerd op foute info"

“Wat het pestgedrag betreft: dat verwijt is gebaseerd op foute informatie", gaat Nuyens' advocaat Rudi Desmet voort. 

 

"In juni 2021 is Wout van Aert veroordeeld tot een verbrekingsvergoeding van 662.404 euro aan Nick Nuyens. Die afrekening is overgemaakt aan Van Aerts advocaat, met de mededeling dat bij gebreke aan een regeling op 5 juli 2021 zonder verdere voorafgaande verwittiging zou worden overgegaan tot betekening en uitvoering.” 

 

“Op 5 juli was er geen regeling en dus is aan een gerechtsdeurwaarder de instructie gegeven om het arrest gedwongen uit te voeren. We hebben pas na de Ronde van Frankrijk, de olympische tijdrit en de olympische wegrit - belangrijke wedstrijden voor Van Aert - de gerechtsdeurwaarder een eerste bevel tot betaling laten betekenen.” 

 

“In augustus meldde de advocaat van Van Aert dat hij cassatieberoep zou aantekenen en stelde hij voor om het verschuldigde bedrag te kantonneren (= blokkeren, red). Maar er was geen enkele reden om nog een kantonnement als voorwaarde te stellen. We hebben gemeld dat Wout van Aert de betaling moest regelen met de gerechtsdeurwaarder.” 

 

“Op 12 augustus is de gerechtsdeurwaarder bij gebreke aan betaling overgegaan tot gedwongen uitvoering en heeft hij uitvoerend beslag laten leggen op de bankrekeningen van Wout van Aert."

 

"Op 17 augustus zijn de bankrekeningen van Van Aert meteen weer vrijgegeven, nadat de bank bevestigd had dat de betalingen aan de gerechtsdeurwaarder zouden gebeuren.” 

 

“Wie is hier dan gepest door wie? Het is betreurenswaardig dat Wout van Aert niet kan nalaten om na te trappen naar mijn cliënt, terwijl het arbeidshof in alle onafhankelijkheid heeft geoordeeld dat mijn cliënt geen fout had gemaakt.”