CEO over racismeaanpak KBVB: "114 klachten behandeld dit seizoen"

Peter Bossaert is de CEO van de voetbalbond.

Om het racisme in ons voetbal aan te pakken moeten er dingen veranderen bij de mensen die het voetbalbeleid bepalen, luidt het na de racismerel in Brugge. Hallo, Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond (KBVB)? "Ook bij ons is de verontwaardiging groot. Het is een alledaagse strijd die we samen moeten voeren. Er is nood aan plannen." En de KBVB heeft een actieplan, legt Bossaert uit: "Zo hebben we onder meer een meldpunt dat heel actief is."

Het zijn geen fijne weken voor de voetballiefhebber: matchfixing, vuurpijlen, veldbestormingen en zondag het racisme richting Vincent Kompany en de zijnen. Daar kan Bossaert niet om heen: "De optelsom van alle incidenten met zondag als exponent valt enorm te betreuren. Je voelt de grote verontwaardiging, ook bij ons."

 

"Daarnaast is er vooral nood aan plannen. We moeten vermijden dat het een opbod wordt van hashtags in verontwaardiging, maar ons vooral bezighouden met de kern van de zaak: wat gaan we hier nu eigenlijk aan doen?"

 

Die hashtags kwamen de voorbije weken en maanden ook vanuit de voetbalbond. Romelu Lukaku reageerde zondag meteen: "Weg met de hashtags, onderneem actie!"

Wat is het plan van de KBVB? Bossaert: "Romelu was de eerste die me belde, toen het gebeurd was. Omdat Kompany de stamvader is van Belgisch internationaal voetbalsucces met een diverse achtergrond." Maar het gaat ook om het 6-jarig jongetje van kleur dat op een voetbalveld staat, beaamt Bossaert.

Vincent Kompany deed zijn beklag na Club Brugge-Anderlecht zondag.

"Voetbal is een fantastisch instrument in de strijd tegen racisme"

Voor de aanpak nu verwijst Bossaert naar "Come Together", het actieplan tegen discriminatie en racisme dat de KBVB in maart van dit jaar lanceerde. "Het is belangrijk vast te stellen dat racisme een maatschappelijk probleem is, dat helaas ook terug te vinden is in de voetbal."

"Discriminatie en racisme zijn een groot strijdpunt van de bond, maar dat zullen heel wat partijen zeggen. Net om plannen met holle slogans te vermijden hebben we gesproken met mensen die specifiek getroffen zijn. We hebben de sleutel van onze plannen gegeven aan een groep mensen die met racisme en discriminatie geconfronteerd zijn."

"Hun bevindingen zijn drieërlei. Ten eerste: wij worden als gemeenschap niet gehoord. Ten tweede vinden zij dat als men gehoord wordt, er eigenlijk niets gebeurt met de klachten. Een derde punt is de vertegenwoordiging."

Racismebestrijder Paul Beloy sprak gisteren van de blanke, mannelijke meerderheid bij de Belgische voetbaltop. "Die moet gebroken worden", is Beloys stelling.

Bossaert ziet het voetbal als "een fantastisch instrument in de strijd tegen racisme": "Als je elke dag kijkt op een voetbalterrein bij amateurs in elk dorp hoeveel mensen met een diverse achtergrond samenkomen rond het spelletje, dan is dat een heel belangrijk element. Maar die diversiteit vind je inderdaad niet terug in de top van de voetbalwereld."

Wat het luisteren betreft, hebben we de drempel verlaagd. Er is een meldpunt dat heel actief is. We hebben aan het scheidsrechtersblad ook een vraag toegevoegd.

Peter Bossaert, CEO voetbalbond

Met die drie punten is de KBVB aan de slag gegaan. Bossaert somt enkele concrete acties op: "Wat het luisteren betreft, hebben we ervoor gezorgd dat de drempel verlaagd wordt. Er is een meldpunt dat vandaag heel actief is. Er zijn 114 klachten sinds het begin van dit seizoen door het bondsparket behandeld en mogelijk doorverwezen naar de Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme."

 

"Aan het scheidsrechtersblad hebben we een vraag toegevoegd of er racistische of discriminerende incidenten waren. We hebben een inclusiemedewerker die al die zaken behandelt en daar voltijds mee aan de slag is."

"We hebben ook een Diversity Board, een groep mensen met een verschillende achtergrond, waar we bepaalde zaken op regelmatige basis voorleggen."

Bossaert hamert er ook op dat de vertegenwoordiging van het team dat dagdagelijks bezig is met het operationeel runnen van het voetbal in België de toets zal doorstaan: "We hebben vandaag een personeelsbestand dat zeer divers is samengesteld."

De KBVB stelt sinds juni ook zijn raad van bestuur anders samen: "Dat is het hoogste orgaan in het Belgische voetbal. Die bestaat uit 10 personen, waarvan 2 onafhankelijken. Die zitten daar heel specifiek om diversiteit toe te voegen. In 2023 komt er nog een derde onafhankelijke bij."

Bossaert: "Het probleem is groot en allesbehalve makkelijk op te lossen"

"Scheidsrechters zijn onze eerste lijn"

De rol van de scheidsrechter is heel belangrijk, vandaar die extra vraag aan het scheidsrechtersblad, stelt Bossaert: "Zij zijn onze eerste lijn in de strijd tegen racisme en discriminatie op het terrein. 60 procent van de behandelde zaken voor de Nationale Kamer komt uit de verslagen van scheidsrechters."

Die Nationale Kamer is het voorbije jaar speciaal opgericht: "Van de zaken die voor de Kamer behandeld worden, komt 80 procent uit het amateurvoetbal. En de helft daarvan uit het jeugdvoetbal."

 

"Dus dit probleem wordt nu sterk veruitwendigd in het verhaal van Kompany, maar die problemen vind je elke dag terug. Dat moet onze strijd zijn."

"Werk maken van nultolerantie voor racisme en geweld"

Daarmee is het kader van de aanpak bekend, maar wat met de bestraffing van supportersfeiten die over de schreef gaan, remember zondag, maar ook de feiten in Beerschot en Standard 2 weken geleden?

"Wij zitten samen met de Pro League, Binnenlandse Zaken, de Voetbalcel en de ordediensten. Wij moeten absoluut werk maken van nultolerantie rond dit soort incidenten."

Bossaert benadrukt wel dat de aanpak alleen zal lukken met een arsenaal aan maatregelen. "Zowel preventieve, als repressieve maatregelen. De beiden zijn nodig in de bestrijding van racisme, discriminatie en geweld."

De voetbalbaas - en hij niet alleen - beseft dat er een cultuuromslag nodig is: "En dus moeten we vooral ook bescheiden zijn. Ik denk dat iedereen moet samenwerken in de strijd tegen racisme en discriminatie. Dit is niet alleen een strijd van de clubs, de voetbalbond, maar ook van de politiek, ordediensten, parketten, burgemeesters, de media... Er is geen gouden oplossing, anders hadden we die al toegepast."

Is racisme te lang onbestraft gebleven? "Dat vind ik ook een moeilijke vraag. Zolang het racisme blijft bestaan in onze samenleving en het voetbal, doen we niet genoeg."

"Misschien - en dat is verschrikkelijk om uit te drukken - is het al weer wachten op het volgende incident. We moeten uit elk incident leren."