Peter Croonen neemt ontslag als preses Pro League: "Pleit voor onafhankelijke voorzitter"

Uitgerekend vandaag heeft Peter Croonen bekendgemaakt dat hij zijn ontslag aanbiedt als voorzitter van de Pro League. De racismerel van gisteren in Brugge heeft daar niets mee te maken, wel de zoveelste spreidstand tussen zijn pet als voorzitter van Genk en die van de Pro League. "Ik pleit voor een onafhankelijk voorzitter, naast onafhankelijke bestuurders."

In mei 2019 volgde Peter Croonen (52) Marc Coucke op als voorzitter van de Pro League. Na 2,5 jaar houdt hij het voor bekeken. Aanleiding is het dispuut rond het uitstel van competitieduels in januari waarbij Genk bij een uitzonderlijke interlandperiode voor Aziatische, Noord- en Zuid-Amerikaanse teams mogelijk 9 titularissen zou missen.

"Het is de spreidstand te veel", stelt Croonen in zijn ontslagbrief. "Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stelde Genk in het gelijk over zijn dispuut met de Pro League betreffende de wedstrijdkalender in de periode 24/1/22-2/2/22." Door corona is die periode uitzonderlijk een interlandweek geworden.

Croonen stelt dat Genk een concrete oplossing heeft voorgelegd aan de kalendermanager en de raad van bestuur van de Pro League, maar die werd geweigerd. Het BAS vond die weigering "niet proportioneel met de mededingingsrechtelijke zorgvuldigheidsplicht en heeft de Pro League verplicht een nieuwe evenwichtige kalenderbeslissing te treffen tegen 31 december."

De kalendermanager moet dit nieuwe voorstel aan de Algemene Vergadering van de Pro League voorleggen. Maar daar stopt het verhaal van Croonen: "Dit is voor mij als voorzitter van Genk én de Pro League de spreidstand te veel."

"Dergelijke verplichte combinatie is statutair ingebed voor alle bestuurders en dus systemisch binnen de Pro League", schetst Croonen het inherent en dieper liggend probleem. "De strategische hervorming in 2022 moet dit oplossen. Ik pleit voor een onafhankelijk voorzitter, naast onafhankelijke bestuurders. En daar stopt de nood aan verandering niet."

Ik wens ons allen, clubleiders, de moed en de visie om in 2022 het jaar van de ommekeer te realiseren.

"Belangrijke wijzigingen doorgevoerd, maar storm is niet over"

Croonen blikt in zijn brief kort terug op zijn regeerperiode: "Het waren turbulente jaren: Propere Handen, covid, mediarechten, fiscaal-sociale hervormingen... Onze Europese coëfficiënt is omlaaggetuimeld en de jaarrekeningen zien bloedrood."

De Pro League-voorzitter hamert op enkele realisaties: "Er zijn in die periode concrete en belangrijke wijzigingen doorgevoerd: creatie van het reglement van tussenpersonen, start van het clearing departement, inschrijving in de antiwitwaswetgeving, creatie van het auditoraat-generaal van Licenties en hervorming vande licentieprocedure, hervorming van de arbitrage, introductie van de VAR, invoering vaneen barragist tussen 1A en 1B, integratie van de U23 in 1B en de nationale amateurreeksen…"

Maar zeggen dat het goed gaat, klopt niet: "De storm is niet over. De coronacrisis, Propere Handen, onze tanende internationale concurrentiepositie…. Het werk is niet af, zoals gisteren pijnlijk geïllustreerd werd op vlak van de strijd tegen racisme", verwijst de Genk-man naar het racisme rond Club-Anderlecht.

Croonen wil het beste voor het Belgische voetbal: "Ik ben er echt van overtuigd dat het Belgisch profvoetbal bereid is "to bite the bullet" van noodzakelijke, strategische hervormingen in de komende maanden. Ik wens ons allen, clubleiders, de moed en de visie om in 2022 het jaar van de ommekeer te realiseren."

"Ik zet een stap opzij, zodat ik mijn hart helemaal kan volgen. Dank aan allen waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken", sloot hij af.

Croonen verlaat zowel het voorzitterschap als de raad van bestuur van de Pro League, zes maanden voor het statutaire einde van zijn mandaat.

Hij stuurde zijn ontslagbrief naar de Algemene Vergadering van vanmiddag. De Pro League zal snel een interim-voorzitter benoemen.

Ik zet een stap opzij zodat ik mijn hart kan volgen.

Peter Croonen