Mandaat van Bart Meganck in zaak rond Yellow Tigers al opgeschort

  De Yellow Tigers enkele jaren geleden.

  Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft al een einde gemaakt aan de opdracht van topmagistraat Bart Meganck. Hij moest de klachten onderzoeken over de werking en de coaching van het nationale volleybalteam, maar omdat nu ook het Bondsparket een onderzoek heeft opgestart, vervalt zijn rol. "Desgevallend neem ik na hun onderzoek bijkomende initiatieven", zegt Weyts. 

  Woensdag pas werd Bart Meganck door de minister aangesteld om als neutrale autoriteit het klimaat bij de nationale volleybalploeg te onderzoeken. Hij moest de aantijgingen bekijken en de precieze omstandigheden.

   

  Maar amper een dag later besloot ook het Bondsparket een onafhankelijk onderzoek te starten. 

   

  "Omdat de juridische bevoegdheden van het Bondsparket het eerder bemiddelende mandaat van Bart Meganck overtreffen, wordt de opdracht van Meganck opgeschort", klinkt het in een mededeling van minister Weyts. 

   

  “Ik ben blij dat we iets in beweging hebben kunnen zetten”, zegt Weyts. “Hopelijk kan het Bondsparket nu in alle sereniteit klaarheid scheppen. Desgevallend neem ik nadien bijkomende initiatieven”.