Advocaat Veljkovic: "KBVB krijgt schadeclaim die kan oplopen tot miljoenen euro's"

  Advocaat Kris Luyckx verdedigt Dejan Veljkovic.

  De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de schorsingen van 4 voormalige KV Mechelen-bestuurders en makelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in het matchfixingschandaal van tafel geveegd. Hoe reageren de betrokken partijen op de uitspraak?

  "De beslissing van het BAS is volledig vernietigd en draagt geen enkele rechtsmacht", verduidelijkt meester Kris Luyckx, de advocaat van Dejan Veljkovic.

   

  "De Belgische voetbalbond zal misschien zeggen dat het nog de beslissing van de Geschillencommissie heeft, maar de rechtbank heeft zich uitgesproken over het volledige verloop van de procedure."

   

  "Ik denk dat de KBVB zich wel zal realiseren dat men geen juridische poot meer heeft om op te staan. Ook cassatieberoep zal volgens mij heel weinig veranderen, want de gemotiveerde beslissing is duidelijk. We zullen dan ook een schadeclaim formuleren voor de periode van 3 jaar waarin mijn cliënt niet heeft kunnen werken door die schorsing."

   

  "Het zijn 200 pagina's vernietigende lectuur", vervolgt Luyckx. "De rechtbank heeft niet 1, maar 11 rode kaarten getrokken door te zeggen dat de rechten van verdediging van iedereen die terechtstond, geschonden zijn."

   

  "Dat is een heel duidelijke vingerwijzing, een echte blamage voor de voetbalbond in het algemeen. De rechtbank zegt dat het redden van de competitie belangrijker was dan de rechten van verdediging: dat is ferme taal."

   

  "Het is evident dat men daar een ernstige fout heeft gemaakt. Wie dat doet en schade veroorzaakt, moet dat betalen. Dat zal een aanzienlijke rekening zijn, want mijn cliënt heeft bijna 3 jaar niet meer kunnen werken."

   

  "Dat kostenplaatje komt de volgende dagen op de tafel van de KBVB. Als ik zag dat mijn cliënt in het verleden een succesvol makelaar was, dan gaat dat niet over enkele tienduizenden, maar wel over honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's die hij is misgelopen door de schorsing die totaal onterecht was."

  De rechtbank heeft 11 rode kaarten getrokken. Dit is een blamage voor de voetbalbond.

  Kris Luyckx, advocaat Dejan Veljkovic

  "Maandag vragen we hernieuwde registratie aan"

  Dejan Veljkovic wil dus een financiële compensatie. Dat lijkt een opvallende zet voor iemand die als spijtoptant bekentenissen heeft afgelegd over de gang van zaken in het Belgische voetbal.

   

  Advocaat Luyckx: "We maken een heel duidelijk onderscheid tussen de strafrechtelijke procedure en de tuchtrechtelijke procedure. In het eerste dossier werd de spijtoptantregeling aanvaard."

   

  "De KBVB had diezelfde mogelijkheid, maar is daar ondanks onze herhaaldelijke vraag niet op ingegaan. Anders zouden we hier niet gestaan hebben. Dit is het gevolg van hun houding en daarom krijgt men nu onze claim op hun bord."

   

  Zal Veljkovic dan weer aan de slag gaan als makelaar? "Maandag zullen wij een hernieuwde registratie aanvragen. Er is geen enkele regel die dat verhindert en dan kijken we naar de reactie van de voetbalbond op onze vraag tot herinschrijving."

  BEKIJK: Schorsingen in matchfixingzaak blijken onterecht

  Wat zegt de Belgische voetbalbond?

  De Belgische voetbalbond heeft intussen kort gereageerd. Het argumenteert dat de beslissing van de Brusselse rechtbank niet de beslissing in eerste aanleg van de Geschillencommissie Hoger Beroep vernietigt. Ook daar werden schorsingen uitgesproken.

   

  "Het hoger beroep tegen deze beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB dient zo opnieuw behandeld te worden door het BAS, waarbij het BAS wellicht rekening zal kunnen houden met het volledige strafdossier “Propere Handen”, nu het strafonderzoek in een finale fase is."

   

  "De KBVB zal het 201 pagina’s tellend vonnis verder analyseren en geeft geen verdere commentaar."

  De voetbalbond maakt zich weinig zorgen.

  Advocaat van Timmermans: "Tevreden en opgelucht"

  Ook voormalig KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans werd door het BAS veroordeeld voor "feiten van beweerde matchfixing", maar het vonnis van de Brusselse rechtbank vernietigt die beslissing.

   

  "De feiten zijn door mijn cliënt steeds ten stelligste betwist", reageert de verdediging van Timmermans. "Daarnaast heeft hij ook altijd benadrukt dat hij noch voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB, noch voor het BAS een eerlijk proces had gekregen waarin rekening werd gehouden met zijn rechten van verdediging."

   

  "Dat Johan Timmermans geen eerlijk proces heeft gekregen wordt vandaag bevestigd door de rechtbank die gewag maakt van onder andere vooringenomenheid, eenzijdigheid gevoerd onderzoek, tussenkomsten zonder wettelijke basis, omkering van de bewijslast, ... met als enig doel het vrijwaren van de sportieve kalender."

   

  "Johan Timmermans reageert dan ook tevreden en opgelucht over deze uitspraak en kijkt de toekomst sereen en met vertrouwen tegemoet."

  Advocaat Vanroy: "Minutieus uitgestippeld parcours met de KBVB als regisseur"

  "We zijn uitermate tevreden met dit vonnis, dat in weinig omfloerste bewoordingen brandhout maakt van de arbitrale beslissing", klinkt het bij de advocaat van Stefaan Vanroy, voormalig sportief directeur. Hij werd voor 7 jaar geschorst.

   

  "De gehele tuchtprocedure is verlopen in een partijdige sfeer, waarbij het belang van koning voetbal en de sportieve kalender primeerde op de meest elementaire rechten van verdediging."

   

  "Gedurende de gehele procedure hebben we dit op alle mogelijke manieren aangekaart, maar we kregen geen gehoor. Steeds heeft de indruk bestaan van een vooraf minutieus uitgestippeld parcours met de KBVB als regisseur." 

   

  "Dat wordt nu ook formeel bevestigd door de eerste wèl onafhankelijke en onpartijdige instantie die zich hierover heeft gebogen."

   

  "Mijn cliënt heeft in de tuchtprocedure nooit een eerlijke kans gekregen, hetgeen nu ook bevestigd wordt door rechtbank van eerste aanleg te Brussel."