Rechtbank fluit schorsing van BAS voor makelaars en KVM-bestuur terug

  Voormalig KVM-voorzitter Johan Timmermans is een van de betrokkenen.

  De matchfixingzaak die het Belgische voetbal een tijd geleden in de ban hield, wordt een nieuwe richting uitgestuurd. De tuchtstraffen die het bestuur van KV Mechelen en makelaars  Veljkovic en Mortelmans werden opgelegd, zijn nietig verklaard door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De grond van de zaak - de vervalste wedstrijd - werd in deze zaak evenwel niet behandeld.

  De nieuwe verhaallijn wordt toegevoegd aan het dossier rond de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren aan het einde van het seizoen 2017-2018. 

   

  De match, die van belang was in de degradatiestrijd, zou gemanipuleerd zijn door bestuursleden van beide clubs en ook enkele makelaars zouden een belangrijke rol gespeeld hebben.

   

  Onder meer het ex-bestuur van KV Mechelen - Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans - en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans werden gestraft en die sancties werden bevestigd in de beroepsprocedure voor het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

   

  Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen.

   

  De geciteerde veroordeelde betrokkenen vochten hun schorsing en tuchtstraffen echter aan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om hun naam te zuiveren of om hun beroep weer te kunnen uitoefenen. 

   

  Vanochtend volgde een uitspraak en zij kregen gelijk: hun annulatieverzoek werd ontvankelijk en gegrond verklaard, wat zoveel betekent als dat hun schorsingen onterecht zijn.

  Makelaar Walter Mortelmans.

  "Er werd niet met gelijke wapens gestreden"

  Met dit vonnis wordt de Belgische voetbalbond KBVB fors teruggefloten. Eind 2018 begon de KBVB met een intern tuchtonderzoek naar de matchfixingzaak. 

   

  Het interne tuchtorgaan van de KBVB, de Geschillencommissie Hoger Beroep, veroordeelde verschillende bestuurders en spelersmakelaars. Het BAS bevestigde die straffen grotendeels tijdens de beroepsprocedure.

   

  Maar bij de Brusselse rechtbank werd dus een annuleringsberoep ingediend door de 2 makelaars en de 4 ex-bestuurders van KVM. 

  Belangrijk detail: de rechtbank beoordeelt de grond van de zaak niet en doet geen uitspraak over de matchfixing, de daden die tot de tuchtstraffen hebben geleid.

  De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie.

  Brusselse rechtbank van eerste aanleg

  De veroordeelde personen worden nu in hun gelijk gesteld: "Wat de spelersmakelaars betreft, oordeelde de rechtbank dat de opgelegde sancties niet voldeden aan de legaliteitsvereiste. Voor één spelersmakelaar en een aantal ex-bestuurders was de bestreden arbitrale beslissing bovendien niet gemotiveerd."

   

  "Verder stelde de rechtbank vast dat het BAS zonder instemming van bepaalde eisers de tuchtzaak zonder instemming van de partijen in het openbaar had behandeld, tegen het eigen reglement in."


  "Voor alle eisers, zonder uitzondering, oordeelde de rechtbank ten slotte dat de arbitrale eindbeslissing in strijd was met de openbare orde. De rechtbank heeft immers vastgesteld dat de rechten van de verdediging, globaal en concreet bekeken, meermaals waren geschonden door de voortvarendheid waarmee de tuchtprocedure werd gevoerd."


  "De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het BAS waren door de onaflatende druk van de voetbalbond in het gedrang gekomen. Er werd niet met gelijke wapens gestreden. De verdediging beschikte niet over voldoende tijd en middelen om weerwerk te bieden."


  "De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie."

   

  Tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is enkel nog cassatieberoep mogelijk.

  Olivier Somers, voormalig sterkhouder bij KVM.