Fiscaal expert: "Zullen Europees rol moeten lossen en dat heeft grote economische impact"

  Zullen de topspelers in onze competitie blijven?

  Een uitgelekt wetsontwerp doet de Belgische voetbalwereld beven. Er zou een enorme tax-shift op til zijn en daar liggen vooral de grote clubs van wakker. Volgens hen zal het niveau van onze competitie drastisch dalen als het voorstel er doorkomt. "Men had een impactanalyse moeten doen", vindt professor fiscaal recht Michel Maus.

  "Dit heeft impact op volledige Belgische voetballandschap"

  Op 1 januari zou de wet er al kunnen doorkomen. De Morgen publiceerde gisteren een voorontwerp van een programmawet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Belasting-kortingen zouden geplafonneerd worden en alleen besteed mogen worden aan jonge spelers die ze zelf opleidden, of aan de bouw en renovatie van stadions.

   

  De grote clubs stonden meteen op hun achterste poten en schreven een open brief. Zij noemden het "het failliet van de sector". "Dat is wat sterk uitgedrukt, maar het valt wel te verwachten dat hier een aanzienlijke economische impact aan gekoppeld is", denkt professor Maus.

   

  "Door deze maatregelen zullen clubs, vooral de G5 of 6, een veel hogere loonlast moeten dragen, toch als ze spelers dezelfde nettolonen willen garanderen als vandaag. Het gaat dan over verschillende miljoenen euro's. Daarvoor zullen ze extra budget moeten zoeken, maar dat zal allicht niet lukken en dus wordt verwacht dat ze de loonlast zullen moeten terugschroeven."

  Het lijkt erop dat onze topclubs zo de rol zullen moeten lossen met de Europese subtop. Dat heeft dan weer een impact op het volledige Belgische voetballandschap.

  "Daardoor zal het moeilijker worden om spelers naar hier te halen, zeker topspelers. En dat zijn toch de spelers die nodig zijn om een bepaald niveau te halen. België zal voor spelers niet meer zo aantrekkelijk zijn en dat heeft dan wel een impact op de sportieve competitiviteit."


  Ook aan de makelaarslonen wordt geraakt. "Dat is ook opmerkelijk in het voorontwerp van de programmawet. De makelaarslonen zullen nog maar beperkt fiscaal aftrekbaar zijn, maximaal 3 procent op brutolonen van de spelers. In het buitenland is dat niet zo. Makelaars die talentvolle spelers onder contract hebben, zullen België links laten liggen. In het buitenland kunnen ze 5, 7 of 10 procent vangen. Ook dat zal een impact hebben op het niveau."

   

  "Het lijkt er dan op dat ze de rol zullen moeten lossen met de Europese subtop en dat heeft dan weer een impact op het volledige Belgische voetballandschap."

  "Het gevaar is dat andere systemen nu buiten schot blijven"

  Michel Maus vraagt zich af of de regering wel aan alle gevolgen gedacht heeft. "Iedereen is ervan overtuigd dat het fiscaal systeem zoals het nu is aan herziening toe is, ook binnen de sport zelf. Maar het is wat te veel budgettair bekeken naar mijn gevoel. Ze hadden een impactanalyse moeten uitvoeren, dit had moeten kaderen in een breder topsportplan voor ons land. Op deze manier is het een gemiste kans."

   

  De volledige economische impact is niet bekeken. "Als we de subtop moeten lossen, dan zal dat ook iets betekenen voor de ranking van België in Europa. De competitie dreigt minder aantrekkelijk te worden, de tv-inkomsten zullen dalen, er zullen minder sponsorinkomsten zijn, misschien minder toeschouwers, … Daar lijkt niet over nagedacht en dat is jammer. Zo is er geen draagvlak in de sector en daardoor krijg je die reacties."

   

  "Het is een zeer moeilijke oefening natuurlijk. Je hebt het belang van de sport aan de ene kant en het maatschappelijk belang aan de andere kant. Elke Europese lidstaat heeft gelijkaardige gunstregimes voor de sport. Als wij het afbouwen, gaan we ons land ook op internationaal gebied wat achteruit plaatsen. Het zou dus beter op Europees niveau geregeld worden. Maar ik snap dat het moeilijk te verantwoorden is dat mensen die zeer goed betaald worden nog van gunstregimes kunnen genieten."

  Na de coronacrisis heeft de regering nieuwe inkomsten nodig. En die heeft ze gevonden in het voetbal. En ze hebben de publieke opinie aan hun kant.

  Volgens Maus is het ook geen toeval dat het voorstel nu op tafel komt. "Het zijn een aantal zaken die samenkomen. Door de coronacrisis zijn er zware tekorten in de begroting. Daar moet de regering iets op vinden, nieuwe inkomsten. En die hebben ze gevonden in de het voetbal. En ze hebben de publieke opinie aan hun kant want door het voetbalschandaal is de sector veel krediet kwijt."


  "Het gevaar is dat andere systemen nu buiten schot blijven. En ik weet niet of dat verstandig is. Dit had moeten kaderen binnen een grote fiscale hervorming."


  Hoe groot schat Maus de kans in dat de nieuwe regeling er ook effectief komt? "Het gaat om het ontwerp van een programmawet, normaal is het maar een formaliteit om dat door het parlement te krijgen. Maar met de discussies die er nu al ontstaan zijn, weet ik het nog zo niet. Ook binnen de regering is er blijkbaar geen eensgezindheid. Zo heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al gereageerd. Het is koffiedik kijken wat het zal worden."