Ga naar de inhoud

Makelaar Veljkovic weet op 25 november meer over deal als spijtoptant

Dejan Veljkovic

Het gerecht zal zich op donderdag 25 november uitspreken over de deal tussen het federaal parket en spijtoptant Dejan Veljkovic, een van de spilfiguren in het fraudedossier in het Belgische voetbal.

Dejan Veljkovic heeft als spijtoptant een deal gesloten met het federaal parket. In ruil voor strafvermindering vertelde de voetbalmakelaar alles wat hij wist over frauduleuze praktijken in het Belgische voetbal.

Veljkovic komt er op die manier vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro. Het geld dat hij verwierf door illegale praktijken, een slordige 4 miljoen euro, vloeide naar de staatskas.

De deal tussen het parket en spijtoptant Veljkovic werd vanochtend onder de loep genomen tijdens een zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen. Veljkovic was zelf aanwezig bij die gesloten zitting.

Daar werd onderzocht of de strafvermindering die Veljkovic gekregen heeft in verhouding is met wat zijn biecht opgeleverd heeft. De KI hield haar beslissing vandaag in beraad en zal een uitspraak doen op 25 november. Veljkovic is de eerste spijtoptant in ons land.

"Het gerecht heeft nu een goeie maand om erover na te denken of de afspraken die wij gemaakt hebben bekrachtigd worden of niet", reageert meester Kris Luyckx, de advocaat van Veljkovic.

"Voor mijn cliënt is dit het sluitstuk. Als het Hof van Beroep hierin volgt, stopt het voor hem op strafrechtelijk vlak. Dan is het voorbij, al zal er wel nog een aantal discussies zijn over burgerlijke vorderingen en schadevergoedingen. Dat zal dan op een later ogenblik gebeuren."

Wil Veljkovic nog opnieuw aan de slag als voetbalmakelaar? "Ik weet niet of dat heel realistisch is in de huidige tijdgeest, maar ik denk dat het voor hem belangrijk is dat hij zijn leven zal kunnen hernemen", aldus Luyckx.