Uitzonderingsmaatregel met 5 wissels wordt wellicht een vaste regel

  De adviesraad van het IFAB, de organisatie die verantwoordelijk is voor de spelregels in het voetbal, is voorstander om het systeem met 5 wissels per ploeg in een definitieve regel te gieten.

  Door de coronapandemie was de voetbalkalender na mei 2020 plots overvol. Om de clubs en de spelers te ontlasten, werd beslist om bij uitzondering 5 wissels per match toe te staan in plaats van 3. Na het WK 2022 zou die regel weer teruggedraaid worden.

   

  Maar nu lijkt het erop dat deze uitzonderingsmaatregel het nieuwe normaal wordt. Een adviesraad van het IFAB (International Football Association Board) heeft hiervoor het licht op groen gezet.

   

  De regel is pas van kracht als ook de algemene vergadering van het IFAB dit advies goedkeurt, wat doorgaans wel gebeurt. Op het congres van 4 en 5 maart wordt deze knoop doorgehakt.