Clearing Department deelt sancties uit: boete voor KVO, AA Gent en STVV krijgen waarschuwing

  Zowel KV Oostende als AA Gent kregen een sanctie van het Clearing Department.

  AA Gent, STVV en KV Oostende hebben een sanctie ontvangen van de Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Strengere regels rond makelaars en tussenpersonen werden onvoldoende opgevolgd. De Buffalo's en de Kanaries krijgen een boete met uitstel, KVO moet 3.366 euro boete betalen.

  Het Clearing Department van de Belgische voetbalbond controleert sinds vorig seizoen alle transfers in het Belgisch voetbal, dit om malafide praktijken met makelaars te voorkomen. Het vehikel werd in de nasleep van Operatie Propere Handen in het leven geroepen. 

   

  Clubs moeten goedkeuring krijgen voor bijna alle transfertransacties. Het clearinghouse gaat samen met een reeks van andere regels tegen malafide tussenpersonen die in 2019 ingevoerd zijn.

   

   KVO viel bij zo’n controle door de mand, wegens een betaling in het seizoen 2020-2021 van 33.660 euro aan het Franse makelaarsbureau Agence 442, waarbij onder meer Kevin Vandendriessche, Thibault Peyre en Gaëtan Hendrickx zijn aangesloten. 

   

  “Het gaat om een transactie aan een geregistreerde makelaar zonder voorafgaande goedkeuring van het Clearing Department”, concludeert de bondsprocureur. Die vroeg een boete van 10 procent van dat bedrag. KVO betwistte de fout niet. 

   

  “De voorschriften van het nieuwe reglement rond tussenpersonen werd kennelijk doelbewust niet nageleefd”, luidde het verdict van de Disciplinaire Raad. AA Gent kreeg een boete van 2.500 euro met uitstel, nadat het Clearing Department een anomalie had gevonden in het licentiedossier. 

   

  Zo bleek een betaling (van 61.000 euro aan Creative & Manegement Group van 6 juli 2020 niet over de vereiste goedkeuring te beschikken. De Buffalo’s sloegen mea culpa, maar noemden het een “eenmalige vergetelheid”. 

   

  Intussen conformeerde AA Gent zich dus aan de nieuwe regels.”AA Gent vroeg en kreeg omwille van die verzachtende omstandigheid clementie. 

   

  “De uitzonderlijke mildheid die de Disciplinaire Raad aan de dag legt, geldt als een waarschuwing om het nieuwe reglement ook in de toekomst zorgvuldig te blijven toepassen. In geval van recidive kan het bedrag van de boete immers berekend worden op een percentage van de tv-rechten (max 10 procent).

   

  ”STVV liet zich op drie inbreuken betrappen bij betalingen in de zomer van 2020 van 1.105 euro (aan Cherry Sports) en 8.000 euro (Zan Consulting): er was geen goedkeuring voor gegeven, geen vertegenwoordigingsovereenkomst neergelegd en Zan Consulting is geen geregistreerd agentschap. 

   

  De Kanaries weten de inbreuk aan “een menselijke fout door een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, maar gaven ook aan voortaan de regels strikt na te leven.

   

  De Disciplinaire Raad besliste om voor elke van de vijf overtredingen een boete van 2.500 euro op te leggen, in totaal 12.500 euro, weliswaar met uitstel. De Disciplinaire Raad waarschuwt ook dat er bij een volgende inbreuk nog extra geld van de tv-rechten kan ingehouden worden.