Waarom zijn sportkampen zo populair? "Verbreding is cruciaal. Zelfs keuze voor TikTok-kamp"

  Het is voor veel werkende ouders elk jaar een hele klus: de gezinsplanning van de grote vakantie rond krijgen. De nood aan kinderopvang is hoog en dagvullende activiteiten als speelpleinwerking, jeugdvakanties en sportkampen bieden dan vaak een uitweg. Maar sportkampen zijn zoveel meer dan een makkelijke opvangmogelijkheid. Dat verklaart ook hun succes.

  Een stukje geschiedenis: sportkampen als inkomstenbron voor Sporta

  Vlak na de Tweede Wereldoorlog richtte Antoon van Clé in de norbertijnenabdij van Tongerlo de sportvereniging Sporta op.  Hij wilde zoveel mogelijk Vlamingen sportactief maken met aandacht voor extra-sportieve waarden als gezondheid,  respect, fair play en samenhorigheid.

   

  Om de werking te garanderen was er nood aan inkomsten. Het idee om sportkampen te organiseren bleek een dubbel schot in de roos: Sporta zette kinderen aan tot sport en creëerde tegelijkertijd wat financiële ademruimte.

   

  Vandaag is Sporta nog altijd een van de grootste spelers op de markt en is het aanbod rijker dan ooit.  We klopten aan bij algemeen directeur Jo Schreurs voor een verklaring van het succes.

  Sporta-directeur Jo Schreurs

  Variatie en vernieuwing: "Zelfs TikTok-kampen"

  "Je kan op twee vlakken een onderscheid maken: enerzijds interne kampen versus dagkampen (dus zonder overnachtingen) en anderzijds unisport- versus omnisportkampen. Binnen die types bieden we nagenoeg alle sporten aan van A tot Z, van atletiek tot zwemmen." 

   

  De klassieke sporten dus, maar is het aanbod ook mee geëvolueerd met de tijdsgeest? Schreurs bevestigt: "Spikeball, ZipChip, Kan Jam, padel: het zit er allemaal in. We moeten blijven innoveren."

   

  "Daarom zijn we jaren geleden, zij het ietwat schoorvoetend, gaan verbreden en organiseren we nu ook jeugdkampen rond fotografie, musical, gamen, koken en zelfs TikTok. Hierbij besteden we - trouw aan onze missie - altijd de nodige tijd en aandacht aan sport- en beweegactiviteiten. Het blijft onze opdracht om kinderen uit hun stoel te krijgen."

   

  Ook Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) richt al decennialang sportkampen in. Bert Van Nerum, verantwoordelijk voor de programmatie, herkent de nood aan vernieuwing: "Virtual reality, exergaming en dronevliegen zijn maar een paar nieuwigheden. We proberen het aanbod elk jaar opnieuw kritisch te bekijken en steeds enkele noviteiten op te nemen. Je ziet die verbreding trouwens ook bij het aanbod van gemeentes en privé-aanbieders."

  Het blijft onze opdracht om kinderen uit hun stoel te krijgen

  Jo Schreurs, Sporta

  Goed voor de ontwikkeling, op vele vlakken

  Wat zijn de voordelen voor het kind zelf? Jo Schreurs: "Op fysiek vlak spreekt dat voor zich: sport is goed voor je, in meerdere opzichten. Het zorgt ervoor dat kinderen hun energie kwijt kunnen, draagt bij tot de motorische ontwikkeling en is nuttig bij de preventie van overgewicht."

   

  Ook in sociaal opzicht is het nut van sportkampen onmiskenbaar, zo weet ook Bert Van Nerum: "Het leren omgaan met anderen, weg van de ouders en met sport als bindmiddel, is een heel belangrijk aspect." 

   

  Jo Schreurs geraakt niet uitgepraat als hij de psychosociale voordelen opsomt: "Je kweekt mentale weerbaarheid, leert om te gaan met winst en verlies en met het accepteren van regels. Maar je kweekt ook zelfvertrouwen en vergroot je zelfredzaamheid."

   

  Bovendien is een sportkamp per definitie een groepsgebeuren. Je werkt samen met andere mensen en verruimt zo je leefwereld. Hierdoor leer je elkaar ook te waarderen, in alle verscheidenheid. In die omstandigheden een week met elkaar doorbrengen schept vriendschappen voor het leven."

  Het leren omgaan met anderen, weg van de ouders en met sport als bindmiddel, is een heel belangrijk aspect

  Bert Van Nerum, Sport Vlaanderen

  Samen actief bezig zijn, samen teamspirit kweken

  Recht van het sportkamp naar een club?

  Een sportkamp is een uitstekende kans om een eerste keer te proeven van bepaalde sporten, maar zet het ook aan tot permanente sportbeoefening?

   

  "Je moet een onderscheid maken tussen unisport- en omnisportkampen", vindt Bert Van Nerum. "Je gaat naar een unisportkamp als je je wil initiëren of vervolmaken in je favoriete sporttak.  De kans dat je daarna aansluit bij een club is groter dan bij omnisportkampen, waar je meerdere sporten uitprobeert op initiatieniveau. Zit er eentje bij die je echt ligt, dan kan je daar natuurlijk ook verder in gaan."

  Talent ontdekken

  Veel deelnemers willen zich op sportkampen verder bekwamen in hun sport, soms zelfs in de hoop ontdekt te worden als talent. Sporta speelt ook daarop in, zo vertelt Jo Schreurs: "We bieden ook vervolmakingsprogramma's aan. Dat kan heel specifiek zijn, denk bijvoorbeeld aan keepersstages tijdens voetbalkampen.  

   

  Vaak werken we hiervoor samen met vooraanstaande clubs. Zo is er onze samenwerking met volleybalclub Greenyard Maaseik. Die clubs hebben daar ook wat bij te winnen, want goed geschoolde trainers kunnen op die manier nieuw talent detecteren. Dat is een win-winsituatie voor zowel deelnemers als organisatoren.", sluit Schreurs af.

  Paardrijden, één van de vele sporten in het aanbod van Sport Vlaanderen