Sport- en Keuringsartsen en Gezond Sporten vragen per direct hervatting competitiesport: "Drop-out tegengaan"

  Tom Teulingkx is de voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA).

  Gisteren heeft het Overlegcomité een Zomerplan voorgesteld met geleidelijke coronaversoepelingen. Voor amateursport kunnen wedstrijden en trainingen vanaf 9 juni weer met maximaal 50 personen indoor en maximaal 100 personen outdoor. Maar waarom wachten, vragen de Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten zich af. "Competitie is noodzakelijk voor organisator én sporter."  

  SKA en Gezond Sporten vragen de federale overheid dat competitiesport onder voorwaarden per direct mag worden hervat: in de open lucht in groepen tot 25 personen die geen kleedkamers gebruiken en die tot het betreden van het sportveld (en vanaf het verlaten ervan) een mondmasker dragen.

   

  "Het is epidemiologisch volstrekt ongerijmd dat mensen wel met 10 mogen samenkomen in een privétuin, waar controle zo goed als onmogelijk is, maar bijvoorbeeld geen competitietennis mogen spelen", luidt het in een gezamenlijk persbericht.

   

  SKA en Gezond Sporten zien verschillende redenen voor een snellere opstart. "De sportfederaties hebben er, zowel vanuit economische overwegingen als met het oog op hun organisatorische continuïteit, grote baat bij dat competities onmiddellijk kunnen worden hervat."

   

  "Competitie is de bestaansreden van veel sportorganisaties, maar het is ook een van de belangrijkste motivatoren die ervoor zorgen dat mensen sporten of blijven sporten en zich ondanks vele hindernissen de moeite getroosten om systematisch te trainen."

   

  "Zonder dat doel valt die drijfveer weg, komen sportorganisaties voor onoverkomelijke problemen te staan en – vooral – stijgt het risico op drop-out, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen."

   

  "Dat sluipende drama is zich nu aan het voltrekken, met alle nadelige gevolgen van dien voor de volksgezondheid op de langere termijn."

  Het risico op drop-out is zich nu aan het voltrekken met alle nadelige gevolgen vandien voor de volksgezondheid.

  Zeer klein risico

  Dokter Frank Pauwels, voorzitter Gezond Sporten: “We ontvangen talloze signalen uit diverse sportdisciplines dat trainingen op een laag pitje branden of niet worden georganiseerd, en dat sporters gedemotiveerd raken en afhaken bij gebrek aan een doel."

   

  "Als medisch geschraagde, evidence-driven organisaties hebben SKA en Gezond sporten zich de afgelopen 14 maanden altijd zeer voorzichtig opgesteld en geregeld strengere maatregelen bepleit dan de sportfederaties of de overheid voorstonden."

   

  "Naarmate de epidemie langer aanhoudt begint het risico op uitval in de sport echter steeds zwaarder te wegen in de balans."

   

  In de open lucht is het risico op transmissie van virussen sowieso al 19 keer lager dan binnen, ongeacht de activiteiten die mensen doen, weet dokter Tom Teulingkx, voorzitter van SKA. 

   

  "In openluchtsporten waarbij afstand wordt gehouden of nauwelijks

  lichamelijk contact voorkomt, zoals tennis, wielrennen, golf, paardrijden,
  watersporten, beachvolley en veel atletiekdisciplines, is het besmettingsrisico verwaarloosbaar."

   

  "Maar zelfs in de meeste contactsporten, waaronder ook voetbal,
  zijn die contacten zo vluchtig dat het virus niet de tijd krijgt om te worden
  overgedragen.”

  Om al die redenen vragen we met aandrang dat zoveel mogelijk competitiesporten in de open lucht onmiddellijk mogen worden hervat met maximaal 25 deelnemers.

  Tot nu blijft competitiesport verboden doordat competitie gevaarlijke contacten en transmissie tussen diverse sportgroepen in de hand zou werken, maar  als de randvoorwaarden worden gerespecteerd, dan blijft dat risico zeer beperkt, stellen de organisaties.

   

  Zelfs in een van de meest contactrijke sporten, het rugby, brengt competitie wellicht geen extra risico mee, luidt het. Dat concludeert een wetenschappelijke studie die in februari 2021 in het British Journal of Sports Medicine verscheen.

   

  "Om al die redenen vragen SKA en Gezond Sporten de federale overheid met aandrang dat zoveel mogelijk competitiesporten in de open lucht onmiddellijk mogen worden hervat met maximaal 25 deelnemers."

   

  "Intussen beseffen en erkennen we dat het risico van competitiesport niet nul is, vandaar de aanbeveling om de groepen nog steeds beperkt te houden tot 25 personen."

   

  SKA en Gezond Sporten zeggen dat mocht er toch een uitbraak ontstaan die traceerbaar en beheersbaar blijft. "Sneltests vóór de wedstrijden kunnen daarbij ook een belangrijke en relatief eenvoudig inzetbare tool zijn."

   

  Binnensport, zowel trainingen als wedstrijden, blijven de 2 verenigingen riskant vinden. Daar vragen ze maximale aandacht voor ventilatie.