BAS versoepelt de voorwaarden van de 1B-licentie van Virton

  Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de 1B-licentie van Virton bevestigd, waardoor de club komend seizoen zal aantreden in 1B. Aanvankelijk had de Licentiecommissie de toekenning van de licentie gekoppeld aan een strenge controle op het financieel beheer van de club, maar het BAS versoepelde die voorwaarden.

  Vorig seizoen kreeg Virton van zowel de Licentiecommissie als het BAS geen licentie, omdat de ploeg van sterke man Flavio Becca er niet in slaagde de continuïteit aan te tonen. Virton legde zich daar niet zonder slag of stoot bij neer en startte diverse procedures om die licentieweigering aan te vechten.

   

  In november 2020 oordeelde de Belgische Mededingingsautoriteit dat de rechten van Virton wel degelijk geschonden zijn. De KBVB moest de club alsnog de kans bieden om het licentiedossier voor de toetreding tot 1B in te dienen en zo vanaf het seizoen 2021-2022 terug te keren naar de reeks.

   

  De Licentiecommissie gaf Virton midden april groen licht door de 1B-licentie toe te kennen. Virton voldeed aan zowat alle voorwaarden, maar de Licentiecommissie zag nog wel problemen in de continuïteit.

   

  Zo bleek uit de neergelegde stukken dat er een afbetalingsplan voor RSZ-achterstanden lopende is. Daarnaast wacht nog een afbetalingsplan voor achterstallige belastingen. Dat de club nog betrokken is in meerdere (juridische) geschillen en nog steeds uitsluitend gefinancierd wordt door Léopard - het bedrijf van Flavio Becca - zorgde voor extra argwaan.

   

  Daarom werd beslist om een strenge financiële controle op te leggen aan Virton, als voorwaarde voor de licentietoekenning. Het Auditoraat voor Licenties zou het financieel beheer van de club streng opvolgen.

   

  De Luxemburgers moesten maandelijks betalingsbewijzen van de spelerslonen, een update van de afbetalingsplannen en resultatenrekeningen van de eigenaars opsturen, maar ook een salarisbalans en transferoverzicht opstellen en doorsturen. "Het is een nodige controle", klonk het. "Er zijn nog onzekerheden, die evenwel de aflevering van de licentie niet in de weg staan."

   

  Voor het bestuur van Virton voelde het aan alsof de club onder curatele was geplaatst door de Licentiecommissie. Tegen die voorwaarden tekende de club beroep aan bij het BAS. Begin deze week kreeg Virton gelijk: de 1B-licentie blijft behouden, maar de opgelegde controle van het Auditoraat voor Licenties werd versoepeld.

   

  Het is niet duidelijk wat nu wel de voorwaarden zijn. Daarop is het nog enkele dagen wachten tot de motivering van het BAS. Virton is in elk geval tevreden. "Deze beslissing laat ons toe sereen te werken volgend seizoen", klinkt het in een communiqué. "Na een jaar strijd naast het veld, kunnen we ons nu eindelijk storten op onze enorme sportieve uitdagingen."

   

  De beslissing betekent dat Virton opgenomen moet worden in 1B, waar nu acht ploegen aan deelnemen. Tenzij er binnen de Pro League nog een akkoord komt over de integratie van de beloften in 1B en de amateurreeksen, verdwijnt Club NXT volgend seizoen.