Vlaamse Zwemfederatie bevestigt vertrouwen in technisch directeur Lode Grossen

  Het bestuursorgaan van de Vlaamse Zwemfederatie is gisteravond samengekomen naar aanleiding van het rapport over psychisch grensoverschrijdend gedrag in het turnen. Lode Grossen, de huidige technisch directeur van de zwemfederatie, was in de onderzochte periode immers algemeen manager van de Gymfed en zijn aanpak werd "nefast" genoemd.

  Vorige week werd het door minister Weyts bestelde rapport voorgesteld. Lode Grossen begrijpt de verwijten aan zijn adres. Zijn aanpak van klachten over grensoverschrijdend gedrag werd "nefast" genoemd.

   

  "Ik begrijp dat me verweten wordt dat we niet genoeg hebben gedaan. Al weet ik dat we grote stappen hebben gezet in de vorming van een Ethische Commissie", zei hij vorige week. "Ik ben altijd duidelijk geweest in de communicatie: we beseften dat er fouten zijn gemaakt en we waren ons ervan bewust dat eraan gewerkt moest worden. Dat hebben we ook proberen te doen. Ik heb hard gewerkt om de werking te optimaliseren, maar dat had sneller en kordater moeten gebeuren."


  Gisteren lichtte Grossen in het overleg met de zwembestuurders de beslissing toe van de Ethische Commissie van de Gymfed omtrent een anonieme klacht van 6 ex-turnsters in 2018 over psychisch grensoverschrijdend gedrag. 

   

  "Grossen erkent dat de beslissing om de klacht niet te behandelen weliswaar formeel juridisch correct was, maar dat het wenselijk was geweest om de klacht op een of andere wijze toch te behandelen", luidt het in een persbericht van de zwemfederatie.

   

  "Dat maakt het psychisch leed van de betrokken dames niet minder erg en hij betreurt het op dat moment geen luisterend oor te hebben geboden. Op het tijdstip van de klacht waren er reeds structurele maatregelen genomen die een herhaling van grensoverschrijdend gedrag in toekomst maximaal dienden te voorkomen."

  Het bestuursorgaan en de algemeen directeur bevestigen unaniem en uitdrukkelijk hun vertrouwen in de persoon van Lode Grossen

  "13 aanbevelingen van commissie verwerken in richtlijnen zwemfederatie"

  Na de toelichting van Grossen concludeerde het bestuursorgaan dat "de omgang met betrekking tot ethisch en grensoverschrijdend gedrag bij de Gymfed tijdens de periode van het management en onder impuls van Lode Grossen van 2013 tot 2020 enorm is verbeterd en vandaag als een voorbeeld binnen de sportsector kan gelden".


  "Het bestuursorgaan heeft de 13 aanbevelingen die door de onafhankelijke commissie naar voren zijn geschoven grondig gelezen en draagt haar algemeen en technisch directeur op om deze te verwerken in de nieuwe Algemene Richtlijnen van de zwemfederatie."


  "Het bestuursorgaan en de algemeen directeur bevestigen unaniem en uitdrukkelijk hun vertrouwen in de persoon van Lode Grossen", besluit het persbericht.