Excelsior Virton diende aanvraag voor proflicentie in: "Minutieus voorbereid"

  Excelsior Virton heeft maandag bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn dossier ingediend om een 1B-licentie voor volgend seizoen te bemachtigen. Dat bevestigde de club, die dit seizoen in de tweede nationale van het ACFF startte, op haar website.

  "Virton heeft dit dossier minutieus voorbereid"

  Vorig seizoen werd Virton de professionele licentie zowel door de Licentiecommissie als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) geweigerd, omdat de ploeg van sterke man Flavio Becca er niet in slaagde de continuïteit aan te tonen. Virton legde zich daar niet zonder slag of stoot bij neer en startte voor diverse instanties procedures om die licentieweigering aan te vechten.     

   

  In november 2020 oordeelde het Mededingingscollege dat de rechten van Virton wel degelijk geschonden zijn. De KBVB moet de club uit de Gaume alsnog de kans bieden om het licentiedossier voor de toetreding tot 1B in te dienen. 

   

  Aangezien de beslissing in het midden van het lopende seizoen genomen werd, moet Virton mogelijk volgend seizoen alsnog opnieuw opgenomen worden in 1B. De beoordeling van het dossier moet gebeuren alsof Virton een promovendus uit eerste nationale is.     

   

  "Virton heeft dit dossier minutieus voorbereid", klinkt het in een communiqué. "Onze club twijfelt er niet aan dat de KBVB de maatregelen genomen door de BMA nauwgezet zal naleven door het licentiedossier op een objectieve, onpartijdige en constructieve manier te beoordelen."

   

  "Daardoor zal het vertrouwen tussen beide partijen ook opnieuw hersteld kunnen worden. Zodra de licentie is verkregen, zal Virton alles in het werk stellen om de sportieve en commerciële activiteiten van de club nieuw leven in te blazen. Het doel is om vanaf het begin van het volgende seizoen competitief en ambitieus te zijn."     

   

  De dossiers voor de professionele licenties moesten uiterlijk maandag 15 februari ingeleverd worden.