KBVB hervormt licentiesysteem: transferverbod en puntenaftrek dreigen

  "Met het nieuwe systeem kunnen we sneller ingrijpen tijdens het seizoen."

  De KBVB hervormt het licentiesysteem voor profclubs. Het belangrijkste doel is om het financiële beheer van de clubs tijdens het seizoen te verbeteren en sneller te kunnen ingrijpen. Wie niet voldoet, hangt een bredere waaier aan straffen boven het hoofd.

  De hervorming is gestoeld op een aantal pijlers. Ten eerste wil de KBVB zorgen voor "continue opvolging en tussentijds ingrijpen". 

   

  "Een pro-actieve opvolging van de clubs met de mogelijkheid om tussentijds in te grijpen, zal een betere bijsturing mogelijk maken tijdens het seizoen", stelt de federatie.   

   

  Ten tweede komt er een bredere waaier aan sanctiemogelijkheden, zoals de beperking van inkomende transfers, het beperken van de spelers die in de kern mogen worden opgenomen, financiële boetes, puntenaftrek, enzovoort.

   

  Verder komt er een mogelijkheid tot "ruling". "Clubs kunnen uitzonderlijk en in specifieke omstandigheden een ruling aanvragen", zegt de KBVB. 

   

  "Bij een ruling kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een meerjarenplan met regelmatige tussentijdse controles. Tijdens de periode van de ruling staat de betrokken club onder toezicht." 

   

  Ten vierde wordt een aparte licentiekamer voor het profvoetbal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) opgericht. 

   

  "Dit is noodzakelijk vanwege de vaak grote complexiteit van de dossiers. Deze Kamer zal enkel een beroep kunnen doen op een aparte lijst van zeer gespecialiseerde arbiters."

   

  Tot slot wordt het huidige Licentiedepartement omgevormd tot het "Auditoraat voor de Licenties van het Profvoetbal", met aan het hoofd een Auditeur-Generaal (Nils Van Brantegem) die binnen de KBVB eenzelfde onafhankelijk statuut heeft als dat van de Bondsprocureur. 

   

  Het Auditoraat is verantwoordelijk voor de continue opvolging van de dossiers, die in een volgende fase beoordeeld worden door de Licentiecommissie of desgevallend het BAS.

   

  Belangrijke noot: het nieuwe systeem betekent niet dat een club haar licentie tijdens het seizoen kan kwijtspelen. "De licentie kan doorheen het seizoen niet worden ingetrokken", meldt de KBVB.